Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 13  
Gå till nästa vecka

Tid Lokal Kurs Person Aktivitet Information Övriga objekt
08:00 - 2017-04-03 08:00 Terroir 450 Sandra Hillén Föreläsning
08:00 - 13:00 Kansliets Lilla konferensrummet 5.044 Intervju Intervjuer
08:00 - 11:30 Quercus 2.064 GO00001. Introduktionskurs för doktorander Övning 015, GO00001-grupp B
08:00 - 11:30 Vatten 2.064 GO00001. Introduktionskurs för doktorander Ulla Berglindh Övning 015, GO00001-grupp A
09:00 - 12:00 Atlanten 4.077 GVG470. Tillämpad Geofysik Erik Sturkell Föreläsning 030, GVG470-alla grupper
09:00 - 17:00 Drumlinen 475, Virga 423 GVN400. Geovetenskaplig metodik G4 Datorövning Rapportskrivning GVN400 Hav 1A, GVN400 Hav 1B, GVN400 Hav 2A, GVN400 Hav 2B
09:00 - 12:00 Nimbus 413 LGGE50. Geografi 5 för ämneslärare, NG0220. Klimatförändringar och samhället Hans Linderholm Föreläsning Climate change & spcoetu a jostprocaö åersåectove 11-12 Article seminar 035, NG0220-helklass
10:00 - 12:15 Kulturvårds Lilla konferensrum 3.071 Kristina Linscott Möte master
10:00 - 12:00 Norrsalen 3.050 KKV123. Klimat och miljö Ticca Ogilvie Föreläsning Pollution and pollutants. Obl. 015, KV H16
10:15 - 11:45 Incus 424 GVG270. Petrologi Matthias Konrad.Schmolke Föreläsning Ternary phase diagrams (Chapter 7) 020, GVG270-helklass
11:30 - 13:00 Ljusgården nedre GO00001. Introduktionskurs för doktorander Projektseminarium 025, GO00001-alla grupper
13:00 - 13:45 Kansliets Lilla konferensrummet 5.044 Personalmöte Gruppmöte G fakultetskansliet
13:00 - 17:00 Quercus 2.064 GO00001. Introduktionskurs för doktorander Övning 015, GO00001-grupp B
13:00 - 15:00 Ritsalen 3.058 KBA202. Metoder för bebyggelsehistoriska studier Ulrich Lange Seminarium Litteraturseminarium 025, N1BBA H16
13:00 - 16:00 Tethys 4.066 GVG470. Tillämpad Geofysik Datorövning Programmet mVision 010, GVG470-grupp 2
13:00 - 17:00 Vatten 2.064 GO00001. Introduktionskurs för doktorander Ulla Berglindh Övning 015, GO00001-grupp A
14:30 - 16:00 Kansliets Lilla konferensrummet 5.044 Möte Campus budget m.m.
15:00 - 17:00 Diamanten 3.087 Katarina Saltzman Seminarium
08:00 - 11:30 Mark/Luft 2.062-3 GO00001. Introduktionskurs för doktorander Föreläsning 025, GO00001-alla grupper
09:00 - 11:00 Atlanten 4.077 GVG470. Tillämpad Geofysik Föreläsning 030, GVG470-alla grupper
09:00 - 11:00 Gislab 4.040 GVN400. Geovetenskaplig metodik G4 Karen Assmann Datorövning Ocen Data View / Matlab GVN400-helklass
09:00 - 12:00 Nimbus 413 LGGE50. Geografi 5 för ämneslärare, NG0220. Klimatförändringar och samhället Deliang Chen Föreläsning Climate change and air quality 11-12 Article seminar 035, NG0220-helklass
10:00 - 12:00 Diamanten 3.087 Feras Hammami Examinationsseminarium Master thesis
10:00 - 12:00 Norrsalen 3.050 KKV123. Klimat och miljö Zareen Abbas Föreläsning Components of dust and their interactions. Obl. 015, KV H16
10:15 - 11:45 Incus 424 GVG270. Petrologi Matthias Konrad.Schmolke Föreläsning Major and minor elements (Chapter 8) 020, GVG270-helklass
11:00 - 17:00 Drumlinen 475, Virga 423 GVN400. Geovetenskaplig metodik G4 Datorövning Rapportskrivning GVN400-helklass
11:00 - 12:00 Gislab 4.040 GVG470. Tillämpad Geofysik Föreläsning 030, GVG470-alla grupper
11:30 - 13:00 Ljusgården nedre GO00001. Introduktionskurs för doktorander Projektseminarium 025, GO00001-alla grupper
12:00 - 13:00 Nimbus 413 Åsa Kasimir Seminarium
12:45 - 16:00 Diamanten 3.087 Jonathan Westin Möte Distansföreläsning, Jag behöver använda Jabbern
13:00 - 16:00 Gislab 4.040 GVG470. Tillämpad Geofysik Datorövning 030, GVG470-alla grupper
13:00 - 14:15 Kansliets Lilla konferensrummet 5.044 Tanja Thompson Möte Samverkan & studentrekrytering
13:00 - 15:00 Mark/Luft 2.062-3 GO00001. Introduktionskurs för doktorander Föreläsning 025, GO00001-alla grupper
13:00 - 16:00 Nimbus 413 LGGE50. Geografi 5 för ämneslärare, NG0220. Klimatförändringar och samhället Hans Linderholm Eget arbete Project supervision 035, NG0220-helklass
13:00 - 17:00 Ritsalen 3.058 KBA202. Metoder för bebyggelsehistoriska studier Henrik Ranby Seminarium Arkitekturbeskrivning och arkitekturanallys 025, N1BBA H16
13:00 - 15:00 Stora konferensrummet 5.047 Möte
09:00 - 12:00 Atlanten 4.077 GVG470. Tillämpad Geofysik Erik Sturkell Föreläsning 030, GVG470-alla grupper
09:00 - 17:00 Drumlinen 475, Virga 423 GVN400. Geovetenskaplig metodik G4 Datorövning Rapportskrivning GVN400 Hav 2B, GVN400 Hav 3A, GVN400 Hav 3B
09:00 - 12:00 Nimbus 413 LGGE50. Geografi 5 för ämneslärare, NG0220. Klimatförändringar och samhället Jakob Heyman Föreläsning Climate change and Erosion 11-12 Article seminar 035, NG0220-helklass
10:00 - 11:00 Nordenskjöld 4.044 Tinghai Ou Möte

  Ändrad senaste dygnet.

Hämta nästa sida