På denna sida kan du söka fram scheman och bokningar i TimeEdit. Observera att alla lokalbokningar/scheman är PRELIMINÄRA tills två veckor innan kursstart. Kursstart för läsperiod 5 är 6 november 2017.
Här finns länkar till instruktioner som du kan behöva: Lathund för att söka fram scheman Snabbguide för prenumeration Snabbguide iCal