Startsida/Homepage
Schema för studenter. Klicka på länken nedan för att söka fram ditt schema Timetable for students. Click on the link below to search for your timetable
Observera att schema från och med v43 - v44 är preliminärt. Schema för höstterminens andra halva publiceras den 16 oktober
Please note that the timetable from w.43 - w.44 is preliminary. The timetable for this semester's second period will be published on 16th of October