Startsida/Homepage

Observera att alla bokningar för kurser som börjar v. 13/14 eller senare är preliminära och kan komma att ändras innan schemat för VT15 period 2 publiceras på webben den 9 mars!
Please note that all bookings for courses that starts week 13/14 or later are preliminary and may be changed before the schedule is published.
Schedule for the second half of spring 2015 will be fully published the 9th march!

Schema för studenter. Klicka på länken nedan för att söka fram ditt schema Timetable for students. Click on the link below to search for your timetable