Startsida/Homepage
Schema för studenter. Klicka på länken nedan för att söka fram ditt schema Timetable for students. Click on the link below to search for your timetable

Observera att schema från och med v12 - v13 är preliminärt. Schema för vårterminens andra halva publiceras den 8 mars
Please note that the timetable from w.12 - w.13 is preliminary. The timetable for this semester's second period will be published on 8th of March