Startsida/Homepage
Schema för studenter. Klicka på länken nedan för att söka fram ditt schema Timetable for students. Click on the link below to search for your timetable
Observera att schema från v12 är preliminärt. Schema för vårterminens andra halva publiceras den 5 mars
Please note that the timetable from w.12 is preliminary. The timetable for this semester's second period will be published on 5th of March