Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 16  
Gå till nästa vecka

v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Måndag 17/4
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tisdag 18/4
SU17/18
Tentamen
TDDE01
13:00
07:00
732A52
732A95
SU12
SU13
SU14
SU15/16
Datortenta
13:15
07:30
729G09
SU10
SU11
Laboration
Robin Kurtz
KOGVET1
Introduktion till laboration 2 (inlämningsdatum: 2017-04-21)
12:00
10:15
732G70
PC2
PC3
PC4
PC5
Datalaboration
732G70.a
Labb 3, grupp A.
12:00
10:15
TDDC77
SU04
Redovisning
Ahmed Rezine
IT1
15:00
13:15
732G70
PC2
PC3
PC4
PC5
Datalaboration
732G70.b
Labb 3, grupp B.
15:00
13:15
729A85
TDDD78
PC1
Redovisning
Dennis Ljung
Mariusz Wzorek
D1
15:00
13:15
729A85
TDDD78
SU01
Redovisning
Piotr Rudol
D1
15:00
13:15
729A85
TDDD78
SU00
Redovisning
Mikael Nilsson
U1
15:00
13:15
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Onsdag 19/4
SU10
SU11
SU12
SU13
SU14
SU15/16
SU17/18
Tentamen
TDDC77, TDDD33, TDDD86, TDP004
14:00
07:00
732G25
PC3
PC4
Datalaboration
Ann-Charlotte Hallberg
Laboration 4: Tidsserieregression.
15:00
13:15
729G09
SU00
SU01
SU02
SU03
Laboration
Robin Kurtz
KOGVET1
Laboration 2 (inlämningsdatum: 2017-04-21)
17:00
13:15
SU10
SU11
SU12
SU13
SU14
SU15/16
SU17/18
Tentamen
TDDD73, TDIU08, 726G78
20:00
14:00
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Torsdag 20/4
729G75
SU15/16
Eget arbete
Evelina Rennes
Jody Foo
KOGVET1
10:00
08:15
SU00
SU01
SU02
SU03
SU04
SU10
SU11
SU12
SU13
SU14
SU15/16
SU17/18
Tentamen
TDDD38
20:00
13:00
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fredag 21/4
TDDD05
SU02
Laboration
Rouhollah Mahfouzi
CS1
DAV1
12:00
10:15
729G75
SU15/16
Eget arbete
Jody Foo
KOGVET1
12:00
10:15
732G16
PC3
PC4
Datalaboration
Johan Falkenjack
Uppgift 0, installation
15:00
13:15
729G09
SU15/16
Laboration
Robin Kurtz
KOGVET1
Laboration 2 (inlämningsdatum: 2017-04-21)
15:00
13:15

v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Måndag 24/4
TDDD93
SU15/16
Laboration
Vengatanathan Krishnamoorthi
U2
10:00
08:15
TDDI11
SU00
SU01
Laboration
Rouhollah Mahfouzi
DI2
EL2
10:00
08:15
TDDD81
SU00
SU01
Laboration
I3
Ii3
Grupp A
15:00
13:15
TDDD80
SU17/18
Laboration
Rita Kovordanyi
Sahand Sadjadee
U1
Grupp A
Grupp B
Proj: fortsatt app-kodning
15:00
13:15
TDDD95
SU04
Laboration
Henrik Adolfsson
17:00
13:15
TDDE05
SU14
Laboration
Cyrille Berger
17:00
13:15
729G09
SU15/16
Laboration
Robin Kurtz
KOGVET1
Introduktion till laboration 3 (inlämningsdatum: 2017-04-28)
17:00
13:15
TDDB68
SU02
Redovisning
Arian Maghazeh
Simon Ståhlberg
17:00
13:15
TDDD81
SU00
SU01
Laboration
I3
Ii3
Grupp B
17:00
15:15
TDDD80
SU17/18
Laboration
U1
Grupp A
Grupp B
Ej handledd: Datorplatser reserverade för eget projektarbete
17:00
15:15
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tisdag 25/4
TDDD48
SU00
SU01
Laboration
Mikael Nilsson
CS1
DAV1
10:00
08:15
TDDD05
SU02
Laboration
Rouhollah Mahfouzi
CS1
DAV1
10:00
08:15
TDDI22
SU15/16
Laboration
Pontus Haglund
DI1
Grupp A
Deadline för laboration ordlistan
15:00
13:15
TDDI22
SU17/18
Laboration
John Litborn
DI1
Grupp B
Deadline för laboration ordlistan
15:00
13:15
732G16
PC1
PC2
Datalaboration
Eva Ragnemalm
Johan Falkenjack
Starta Uppgift 2
15:00
13:15
732G25
PC3
PC4
Datalaboration
Ann-Charlotte Hallberg
Laboration 5: Komponentuppdelning
15:00
13:15
TDDC78
SU00
SU01
SU02
SU03
Laboration
August Ernstsson
Lu Li
CS1
DAV1
ELE1
MMAT1
17:00
13:15
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Onsdag 26/4
TDDD11
SU10
SU11
SU12
SU13
SU14
SU15/16
SU17/18
Projekt
FyN2
I1
Ii1
10:00
08:15
729A85
TDDD78
PC1
PC2
PC3
PC4
PC5
Laboration
Dennis Ljung
Mariusz Wzorek
D1
DX och DY
12:00
10:15
TDDI11
SU02
SU03
Laboration
Fredrik Selleby
DI2
EL2
15:00
13:15
732A91
TDDE07
SU15/16
SU17/18
Laboration
17:00
13:15
729G09
SU13
SU14
Laboration
Robin Kurtz
KOGVET1
Laboration 3 (inlämningsdatum: 2017-04-28)
17:00
13:15
TDDD93
SU10
SU11
Laboration
Vengatanathan Krishnamoorthi
U2
17:00
15:15
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Torsdag 27/4
TDIU16
SU12
SU13
SU14
Laboration
Anton Sundblad
Filip Strömbäck
DI2
10:00
08:15
TDDI22
SU15/16
Laboration
Pontus Haglund
DI1
Grupp A
Hård deadline för redovisning av labbar
10:00
08:15
TDDI22
SU17/18
Laboration
John Litborn
DI1
Grupp B
Hård deadline för redovisning av labbar
10:00
08:15
TDDD74
SU00
SU01
Laboration
TB2
Grupp A
Grupp B
12:00
08:15
729A85
TDDD78
SU15/16
Laboration
Mikael Nilsson
U1
15:00
13:15
729A85
TDDD78
SU17/18
Laboration
Piotr Rudol
D1
DZ
15:00
13:15
732G25
PC1
PC2
Datalaboration
Ann-Charlotte Hallberg
Laboration 6: Exponentiell utjämning.
15:00
13:15
TDDD05
SU13
SU14
Laboration
Adrian Horga
Rikard Nordin
CS1
DAV1
17:00
13:15
TDDD48
SU00
SU01
Laboration
Mikael Nilsson
CS1
DAV1
17:00
15:15
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fredag 28/4
TDDI11
SU00
SU01
Laboration
Rouhollah Mahfouzi
DI2
EL2
10:00
08:15
TDDI11
SU02
SU03
Laboration
Fredrik Selleby
DI2
EL2
10:00
08:15
TDDA69
SU02
SU03
Laboration
Anders Märak Leffler
IP3
12:00
10:15
732G16
PC3
PC4
Datalaboration
Eva Ragnemalm
Johan Falkenjack
12:00
10:15
PC1
PC2
Studiebesök
14:00
13:00
SU15/16
Information
14:00
13:00
TDDD81
SU00
SU01
Laboration
I3
Ii3
Grupp A
15:00
13:15
TDDD38
SU10
SU11
Laboration
CS1
DAV1
SY1
15:00
13:15
TDDD80
SU02
SU03
Laboration
U1
Grupp A
Grupp B
Ej handledd: Datorplatser reserverade för eget projektarbete
15:00
13:15

v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Måndag 1/5
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tisdag 2/5
TDDD48
SU00
SU01
Laboration
Mikael Nilsson
CS1
DAV1
10:00
08:15
729A85
TDDD78
PC1
PC2
PC3
PC4
PC5
Laboration
Dennis Ljung
Mariusz Wzorek
D1
DX och DY
10:00
08:15
TDDA69
SU02
SU03
Laboration
Anders Märak Leffler
IP3
10:00
08:15
729G75
SU15/16
Eget arbete
Evelina Rennes
Jody Foo
KOGVET1
10:00
08:15
732G16
PC3
PC4
Datalaboration
Johan Falkenjack
Starta uppgift 3
12:00
10:15
TDIU16
SU12
SU13
SU14
Laboration
Anton Sundblad
Filip Strömbäck
DI2
15:00
13:15
TDDI22
SU17/18
Projekt
DI1
15:00
13:15
732G25
PC1
PC2
Datalaboration
Ann-Charlotte Hallberg
Laboration 7: Holt-Winters metod
15:00
13:15
TDIU16
SU12
SU13
SU14
Laboration
Anton Sundblad
Filip Strömbäck
DI2
Deadline 2
17:00
15:15
TDDD12
SU00
SU01
Laboration
DI2
IP2
Ii3
MAT3
MMAT1
Grupp A
19:00
17:15
TDDD12
SU10
SU11
Laboration
DI2
IP2
Ii3
MAT3
MMAT1
Grupp C
19:00
17:15
TDDD12
SU02
SU03
Laboration
DI2
IP2
Ii3
MAT3
MMAT1
Grupp B
19:00
17:15
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Onsdag 3/5
TDDE05
SU04
Laboration
Cyrille Berger
10:00
08:15
TDDD11
SU10
SU11
SU12
SU13
SU14
SU15/16
SU17/18
Projekt
FyN2
I1
Ii1
10:00
08:15
729A85
TDDD78
SU15/16
Laboration
Mikael Nilsson
U1
12:00
10:15
729A85
TDDD78
SU17/18
Laboration
Piotr Rudol
D1
DZ
12:00
10:15
TDDI11
SU00
SU01
Laboration
Rouhollah Mahfouzi
DI2
EL2
15:00
13:15
TDDI11
SU02
SU03
Laboration
Fredrik Selleby
DI2
EL2
15:00
13:15
732A91
TDDE07
SU15/16
SU17/18
Laboration
17:00
13:15
TDDD93
SU10
SU11
Laboration
Vengatanathan Krishnamoorthi
U2
17:00
15:15
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Torsdag 4/5
729G75
SU17/18
Eget arbete
Evelina Rennes
Jody Foo
KOGVET1
10:00
08:15
TDIU16
SU12
SU13
SU14
Laboration
Anton Sundblad
Filip Strömbäck
DI2
10:00
08:15
TDDI22
SU01
SU02
SU03
Projekt
DI1
10:00
08:15
TDDC78
SU10
SU11
SU15/16
Laboration
August Ernstsson
Lu Li
CS1
DAV1
ELE1
MMAT1
10:00
08:15
729A85
TDDD78
PC1
Redovisning
Dennis Ljung
D1
DX
15:00
13:15
729A85
TDDD78
PC2
Redovisning
Mariusz Wzorek
D1
DY
15:00
13:15
729A85
TDDD78
SU00
Redovisning
Piotr Rudol
D1
DZ
15:00
13:15
729A85
TDDD78
SU01
Redovisning
Mikael Nilsson
U1
15:00
13:15
TDDD05
SU12
SU13
SU14
Laboration
Adrian Horga
Rikard Nordin
Rouhollah Mahfouzi
CS1
DAV1
17:00
13:15
729A85
TDDD78
PC1
Redovisning
Dennis Ljung
D1
DX
17:00
15:15
729A85
TDDD78
PC2
Redovisning
Mariusz Wzorek
D1
DY
17:00
15:15
729A85
TDDD78
SU00
Redovisning
Piotr Rudol
D1
DZ
17:00
15:15
729A85
TDDD78
SU01
Redovisning
Mikael Nilsson
U1
17:00
15:15
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fredag 5/5
TDDI11
SU00
SU01
Laboration
Rouhollah Mahfouzi
DI2
EL2
10:00
08:15
TDDI11
SU02
SU03
Laboration
Fredrik Selleby
DI2
EL2
10:00
08:15
TDDD48
SU00
SU01
Laboration
Mikael Nilsson
CS1
DAV1
12:00
10:15
TDDA69
SU02
SU03
Laboration
Anders Märak Leffler
IP3
12:00
10:15
TDDD81
SU00
SU01
Laboration
I3
Ii3
Grupp B
15:00
13:15
TDDD38
SU12
SU13
Laboration
CS1
DAV1
SY1
15:00
13:15
TDDD80
SU02
SU03
Laboration
U1
Grupp A
Grupp B
Ej handledd: Datorplatser reserverade för eget projektarbete
15:00
13:15
729G75
SU17/18
Eget arbete
Evelina Rennes
Jody Foo
KOGVET1
17:00
15:15

  Ändrade inom de senaste 7 dagarna.