Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 16  
Gå till nästa vecka

Tid    Kurs Kurstillfälle Lokal Byggnad Lärare Delkurs Undervisningstyp Studentgrupp Information
v 16, 2017 
23/4 23:45 - 00:00 ABAG04, ABMCG2 28144, 100% dagtid, normal, Start: v201703, Slut: v201722, 28148, 100% dagtid, normal, Start: v201703, Slut: v201722 Lärosalen Kräftriket hus 1 Asli Postaci Vetenskapsteori, forskningsmetodik och kritiskt tänkande Inl. Peer Assessment
v 17, 2017 
24/4 08:00 - 09:00 JKA222 28178, 75% dagtid, normal, Start: v201703, Slut: v201722 Aulan Kräftriket hus 4 Jorunn Nilsson Frivillig Resurs
09:00 - 12:00 JKA222 28178, 75% dagtid, normal, Start: v201703, Slut: v201722 Aulan Kräftriket hus 4 Gunnar Linder Grammatik II
10:00 - 12:00 ABAG02 28142, 100% dagtid, normal, Start: v201703, Slut: v201722 Lärosalen Kräftriket hus 1 Språkfärdighet II Grupp 1 Lektion 9
10:00 - 12:00 ABAG02 28142, 100% dagtid, normal, Start: v201703, Slut: v201722 Sal 149 Kräftriket hus 4 Modern standardarabiska III Grupp 2 Övningar 7 - David
10:00 - 12:00 JKB912 28225, 25% dagtid, normal, Start: v201703, Slut: v201722 Seminarierum 315 Kräftriket hus 4 Eunah Kim
10:00 - 11:30 KI1501-1502, KI2211, KI4210 28199, 100% dagtid, normal, Start: v201703, Slut: v201712, 28200, 100% dagtid, normal, Start: v201712, Slut: v201722, 28202, 100% dagtid, normal, Start: v201703, Slut: v201722, 28204, 100% dagtid, normal, Start: v201703, Slut: v201722 Seminarierum 218 Kräftriket hus 4 Ingela Jin Frivillig Resurs
12:00 - 14:00 JKB221 28175, 75% dagtid, normal, Start: v201703, Slut: v201722 Sal Asienbiblioteket Kräftriket hus 26 Kyungsook Kang Praktisk språkfärdighet 2 Grupp A
12:00 - 14:00 JKB661 28189, 100% dagtid, normal, Start: v201703, Slut: v201722 Seminarierum 315 Kräftriket hus 4 Gabriel Jonsson Examensarbete
12:00 - 14:00 KI1502 28200, 100% dagtid, normal, Start: v201712, Slut: v201722 Aulan Kräftriket hus 4 Yi-Ting Chen Fonetik, grammatik och text II
12:00 - 14:00 KI2211 28202, 100% dagtid, normal, Start: v201703, Slut: v201722 Sal B Kräftriket hus 4 Hailin Wang Modern kinesiska II b
12:00 - 14:00 KI4210 28204, 100% dagtid, normal, Start: v201703, Slut: v201722 Sal 149 Kräftriket hus 4 Ingela Jin Modern kinesiska IV b
13:00 - 15:00 ABAG02 28142, 100% dagtid, normal, Start: v201703, Slut: v201722 Lärosalen Kräftriket hus 1 Språkfärdighet II Grupp 2 Lektion 9
14:00 - 16:00 ABAG02 28142, 100% dagtid, normal, Start: v201703, Slut: v201722 Sal 149 Kräftriket hus 4 Modern standardarabiska III Grupp 1 Övningar 7 - David
14:00 - 16:00 JKA442 28180, 75% dagtid, normal, Start: v201703, Slut: v201722 Sal Asienbiblioteket Kräftriket hus 26 Akiko Shirabe Praktisk språkfärdighet IV
14:00 - 16:00 JKB221 28175, 75% dagtid, normal, Start: v201703, Slut: v201722 Sal B Kräftriket hus 4 Kyungsook Kang Praktisk språkfärdighet 2 Grupp B
14:00 - 16:00 JKB661 28189, 100% dagtid, normal, Start: v201703, Slut: v201722 Seminarierum 315 Kräftriket hus 4 Sonja Häussler Examensarbete
14:00 - 16:00 KI1313, KI1501, KI2211, KI4210 28193, 25% dagtid, normal, Start: v201703, Slut: v201722, 28199, 100% dagtid, normal, Start: v201703, Slut: v201712, 28202, 100% dagtid, normal, Start: v201703, Slut: v201722, 28204, 100% dagtid, normal, Start: v201703, Slut: v201722 Aulan Kräftriket hus 4 Sophie Tsai, Shu-mei Shih Måndagsföreläsningar, Guest lecture by Shu-mei Shih (UCLA/University of Hong Kong) Title: When is the postcolonial imperial? The Tibet Question between China and the West.
16:00 - 18:00 JKB221 28175, 75% dagtid, normal, Start: v201703, Slut: v201722 Aulan Kräftriket hus 4 Eunah Kim Modern standardkoreanska 4
18:00 - 20:00 KI1502 28201, 50% kvällstid, normal, Start: v201703, Slut: v201722 Aulan Kräftriket hus 4 Yi-Ting Chen Fonetik, grammatik och text II
Ti25/4 09:00 - 10:00 JKA222 28178, 75% dagtid, normal, Start: v201703, Slut: v201722 Sal Asienbiblioteket Kräftriket hus 26 Jorunn Nilsson Frivillig Resurs
09:00 - 12:00 Seminarierum 116 Kräftriket hus 4 Emine Keskin Yalcinkaya Seminarium
10:00 - 12:00 JKA222 28178, 75% dagtid, normal, Start: v201703, Slut: v201722 Aulan Kräftriket hus 4 Gunnar Linder Grammatik II
10:00 - 12:00 JKA442 28180, 75% dagtid, normal, Start: v201703, Slut: v201722 Sal Asienbiblioteket Kräftriket hus 26 Mitsuyo Kuwano Lidén Kanji IV B
10:00 - 12:00 JKB441 28187, 75% dagtid, normal, Start: v201703, Slut: v201722 Sal 149 Kräftriket hus 4 Kyungsook Kang Praktisk språkfärdighet 1
10:00 - 12:00 KI4210 28204, 100% dagtid, normal, Start: v201703, Slut: v201722 Sal B Kräftriket hus 4 Hailin Wang Praktisk språkfärdighet IV b
12:00 - 14:00 JKB441 28187, 75% dagtid, normal, Start: v201703, Slut: v201722 Sal B Kräftriket hus 4 Ekaterina Malik Läsfärdighet 2
12:00 - 14:00 JKB915 28192, 25% dagtid, normal, Start: v201712, Slut: v201722 Sal Asienbiblioteket Kräftriket hus 26 Sonja Häussler
12:00 - 14:00 KI1502 28200, 100% dagtid, normal, Start: v201712, Slut: v201722 Seminarierum 251 Kräftriket hus 4 Sophie Tsai Praktisk språkfärdighet I Grupp A
12:00 - 14:00 KI2211 28202, 100% dagtid, normal, Start: v201703, Slut: v201722 Sal 149 Kräftriket hus 4 Hailin Wang Introduktion till kinesisk textläsning
12:00 - 15:00 Seminarierum 315 Kräftriket hus 4 SUITS
14:00 - 16:00 JKA442 28180, 75% dagtid, normal, Start: v201703, Slut: v201722 Sal Asienbiblioteket Kräftriket hus 26 Gunnar Linder Textläsning II
14:00 - 16:00 KI1502 28200, 100% dagtid, normal, Start: v201712, Slut: v201722 Sal B Kräftriket hus 4 Yi-Ting Chen Praktisk språkfärdighet II Grupp B
14:00 - 16:00 KI2211 28202, 100% dagtid, normal, Start: v201703, Slut: v201722 Seminarierum 218 Kräftriket hus 4 Sophie Tsai Praktisk språkfärdighet II b Grupp A
14:00 - 16:00 KI2211 28202, 100% dagtid, normal, Start: v201703, Slut: v201722 Seminarierum 251 Kräftriket hus 4 Ingela Jin Praktisk språkfärdighet II b Grupp B
16:00 - 18:00 Seminarierum 251 Kräftriket hus 4 Jaqueline Berndt Seminarium
18:00 - 20:00 KI1506 28228, 25% kvällstid, normal, Start: v201703, Slut: v201722 Aulan Kräftriket hus 4 Yi-Ting Chen
On26/4 10:00 - 12:00 ABAG02 28142, 100% dagtid, normal, Start: v201703, Slut: v201722 Aulan Kräftriket hus 4 Modern standardarabiska III Alla Lektion 16 - David
10:00 - 12:00 Seminarierum 116 Kräftriket hus 4 Emine Keskin Yalcinkaya Seminarium
12:00 - 14:00 JKA222 28178, 75% dagtid, normal, Start: v201703, Slut: v201722 Aulan Kräftriket hus 4 Mitsuyo Kuwano Lidén Kanji II B Alla
12:00 - 14:00 KI2211 28202, 100% dagtid, normal, Start: v201703, Slut: v201722 Sal B Kräftriket hus 4 Hailin Wang Modern kinesiska II b
12:00 - 14:00 KI4210 28204, 100% dagtid, normal, Start: v201703, Slut: v201722 Seminarierum 218 Kräftriket hus 4 Ingela Jin Modern kinesiska IV b
12:30 - 14:00 Sal Asienbiblioteket Kräftriket hus 26 Sarah Davies Möte Informationsmöte, Informationsmöte för Global Management studenter som skall läsa vid AMT HT 2017
14:00 - 16:00 JKA442 28180, 75% dagtid, normal, Start: v201703, Slut: v201722 Sal Asienbiblioteket Kräftriket hus 26 Akiko Shirabe Situationsbaserad muntlig språkfärdighet II
14:00 - 16:00 KI1502 28200, 100% dagtid, normal, Start: v201712, Slut: v201722 Aulan Kräftriket hus 4 Yi-Ting Chen Fonetik, grammatik och text II
14:00 - 16:00 Seminarierum 116 Kräftriket hus 4 Marja Kaikkonen Seminarium
14:00 - 18:00 Seminarierum 251 Kräftriket hus 4 Jaqueline Berndt, Jenny White De-West
16:00 - 18:00 JKA222 28178, 75% dagtid, normal, Start: v201703, Slut: v201722 Aulan Kräftriket hus 4 Mitsuyo Kuwano Lidén Kanji II B Alla
16:00 - 18:00 Sal B Kräftriket hus 4 Sophie Tsai Teaching Methods Research
18:00 - 20:00 KI1502 28201, 50% kvällstid, normal, Start: v201703, Slut: v201722 Sal B Kräftriket hus 4 Sophie Tsai Praktisk språkfärdighet I Grupp A
To27/4 08:00 - 11:00 JKA222 28178, 75% dagtid, normal, Start: v201703, Slut: v201722 Aulan Kräftriket hus 4 Akiko Shirabe Praktisk språkfärdighet II Grupp K1-2
10:00 - 12:00 ABAG04, ABMCG2 28144, 100% dagtid, normal, Start: v201703, Slut: v201722, 28148, 100% dagtid, normal, Start: v201703, Slut: v201722 Lärosalen Kräftriket hus 1 Asli Postaci Vetenskapsteori, forskningsmetodik och kritiskt tänkande Seminarium 1
10:00 - 14:00 JK0400 28155, 50% dagtid, normal, Start: v201712, Slut: v201722 Seminarierum 251 Kräftriket hus 4 Jaqueline Berndt
10:00 - 12:00 JKB661 28189, 100% dagtid, normal, Start: v201703, Slut: v201722 Seminarierum 315 Kräftriket hus 4 Sonja Häussler Examensarbete
10:00 - 12:00 KI4210 28204, 100% dagtid, normal, Start: v201703, Slut: v201722 Seminarierum 218 Kräftriket hus 4 Hailin Wang Praktisk språkfärdighet IV b
11:00 - 13:00 JKB221 28175, 75% dagtid, normal, Start: v201703, Slut: v201722 Aulan Kräftriket hus 4 Eunah Kim Modern standardkoreanska 4
12:00 - 14:00 KI1502 28200, 100% dagtid, normal, Start: v201712, Slut: v201722 Sal 149 Kräftriket hus 4 Sophie Tsai Praktisk språkfärdighet I Grupp A
12:00 - 14:00 KI1502 28200, 100% dagtid, normal, Start: v201712, Slut: v201722 Sal B Kräftriket hus 4 Yi-Ting Chen Praktisk språkfärdighet I Grupp B
13:00 - 15:00 ABAG04, ABMCG2 28144, 100% dagtid, normal, Start: v201703, Slut: v201722, 28148, 100% dagtid, normal, Start: v201703, Slut: v201722 Lärosalen Kräftriket hus 1 Joel Wiklund Abdelmoez Ahmed Vetenskapsteori, forskningsmetodik och kritiskt tänkande Seminarium 1
13:00 - 16:00 JKA222 28178, 75% dagtid, normal, Start: v201703, Slut: v201722 Aulan Kräftriket hus 4 Akiko Shirabe Praktisk språkfärdighet II Grupp K3-4
14:00 - 17:00 JKB221 28175, 75% dagtid, normal, Start: v201703, Slut: v201722 Sal Asienbiblioteket Kräftriket hus 26 Kyungsook Kang Praktisk språkfärdighet 2 Grupp A-B Quiz #7
14:00 - 16:00 JKB441 28187, 75% dagtid, normal, Start: v201703, Slut: v201722 Sal B Kräftriket hus 4 Gabriel Jonsson Läsfärdighet 2
14:00 - 16:00 KI2211 28202, 100% dagtid, normal, Start: v201703, Slut: v201722 Sal 149 Kräftriket hus 4 Sophie Tsai Praktisk språkfärdighet II b Grupp A
14:00 - 16:00 KI2211 28202, 100% dagtid, normal, Start: v201703, Slut: v201722 Seminarierum 251 Kräftriket hus 4 Ingela Jin Praktisk språkfärdighet II b Grupp B
14:00 - 16:00 KI4210 28204, 100% dagtid, normal, Start: v201703, Slut: v201722 Seminarierum 218 Kräftriket hus 4 Elena Pollacchi Kinakunskap IV
16:00 - 18:00 KI1313, KI2211 28193, 25% dagtid, normal, Start: v201703, Slut: v201722, 28202, 100% dagtid, normal, Start: v201703, Slut: v201722 Aulan Kräftriket hus 4 Serena De Marchi
18:00 - 20:00 KI1502 28201, 50% kvällstid, normal, Start: v201703, Slut: v201722 Sal B Kräftriket hus 4 Sophie Tsai Praktisk språkfärdighet I Grupp B
Fr28/4 09:00 - 11:00 ABAG02 28142, 100% dagtid, normal, Start: v201703, Slut: v201722 Aulan Kräftriket hus 4 Modern standardarabiska III Alla Lektion 17 - David
10:00 - 12:00 JKA442 28180, 75% dagtid, normal, Start: v201703, Slut: v201722 Sal Asienbiblioteket Kräftriket hus 26 Gunnar Linder Textläsning II
10:00 - 12:00 JKB441 28187, 75% dagtid, normal, Start: v201703, Slut: v201722 Sal B Kräftriket hus 4 Kyungsook Kang Praktisk språkfärdighet 1
11:00 - 13:00 JKB221 28175, 75% dagtid, normal, Start: v201703, Slut: v201722 E289, Språkstudion, Studio 2 Södra huset hus E Självstudier Grupp 1
12:00 - 14:00 ABAG02 28142, 100% dagtid, normal, Start: v201703, Slut: v201722 Lärosalen Kräftriket hus 1 Astrid Ottosson al Bitar Textläsning I Grupp 1 L9
12:00 - 14:00 ABAG02 28142, 100% dagtid, normal, Start: v201703, Slut: v201722 Sal 149 Kräftriket hus 4 Amanda Walldoff Textläsning I Grupp 2 L9
12:00 - 14:00 JKB441 28187, 75% dagtid, normal, Start: v201703, Slut: v201722 Sal B Kräftriket hus 4 Ekaterina Malik Läsfärdighet 2
12:00 - 14:00 JKB915 28192, 25% dagtid, normal, Start: v201712, Slut: v201722 Sal Asienbiblioteket Kräftriket hus 26 Gabriel Jonsson
13:00 - 15:00 JKB221 28175, 75% dagtid, normal, Start: v201703, Slut: v201722 E299, Språkstudion, Studio 1 Södra huset hus E Självstudier Grupp 2
14:00 - 16:00 JKA222 28178, 75% dagtid, normal, Start: v201703, Slut: v201722 Aulan Kräftriket hus 4 Akiko Shirabe Kanji II B Alla Frivilliga Övningar
14:00 - 16:00 JKA442 28180, 75% dagtid, normal, Start: v201703, Slut: v201722 Sal Asienbiblioteket Kräftriket hus 26 Mitsuyo Kuwano Lidén Kanji IV B
14:00 - 16:00 JKA920 28156, 100% dagtid, normal, Start: v201635, Slut: v201702 28156, 100% dagtid, normal, Termin: V17 Seminarierum 251 Kräftriket hus 4 Jaqueline Berndt
16:00 - 18:00 JKA921 50% dagtid, normal, Start: v201612, Slut: v201622 Aulan Kräftriket hus 4 Jaqueline Berndt
 
Obligatorisk närvaro