Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 13  
Gå till nästa vecka

Tid    Kurs Kurstillfälle Lokal Byggnad Lärare Delkurs Undervisningstyp Studentgrupp Information
v 13, 2017 
27/3 16:00 - 18:00 JKB221 28175, 75% dagtid, normal, Start: v201703, Slut: v201722 Aulan Kräftriket hus 4 Eunah Kim Modern standardkoreanska 4
18:00 - 20:00 KI1502 28201, 50% kvällstid, normal, Start: v201703, Slut: v201722 Aulan Kräftriket hus 4 Yi-Ting Chen Fonetik, grammatik och text II
Ti28/3 08:00 - 10:00 JKA442 28180, 75% dagtid, normal, Start: v201703, Slut: v201722 Aulan Kräftriket hus 4 Gunnar Linder Textläsning II
09:00 - 10:00 JKA222 28178, 75% dagtid, normal, Start: v201703, Slut: v201722 Sal Asienbiblioteket Kräftriket hus 26 Jorunn Nilsson Frivillig Resurs
10:00 - 12:00 ABAG02 28142, 100% dagtid, normal, Start: v201703, Slut: v201722 Lärosalen Kräftriket hus 1 Språkfärdighet II Grupp 1 Lektion 5
10:00 - 12:00 JKA222 28178, 75% dagtid, normal, Start: v201703, Slut: v201722 Aulan Kräftriket hus 4 Gunnar Linder Grammatik II
10:00 - 12:00 JKA442 28180, 75% dagtid, normal, Start: v201703, Slut: v201722 Sal Asienbiblioteket Kräftriket hus 26 Mitsuyo Kuwano Lidén Kanji IV B
10:00 - 12:00 JKB441 28187, 75% dagtid, normal, Start: v201703, Slut: v201722 Sal 149 Kräftriket hus 4 Kyungsook Kang Praktisk språkfärdighet 1
10:00 - 12:00 KI4210 28204, 100% dagtid, normal, Start: v201703, Slut: v201722 Sal B Kräftriket hus 4 Hailin Wang Praktisk språkfärdighet IV b
12:00 - 14:00 JKB441 28187, 75% dagtid, normal, Start: v201703, Slut: v201722 Sal B Kräftriket hus 4 Ekaterina Malik Läsfärdighet 2
12:00 - 14:00 JKB915 28192, 25% dagtid, normal, Start: v201712, Slut: v201722 Sal Asienbiblioteket Kräftriket hus 26 Sonja Häussler
12:00 - 14:00 KI1502 28200, 100% dagtid, normal, Start: v201712, Slut: v201722 Seminarierum 251 Kräftriket hus 4 Sophie Tsai Praktisk språkfärdighet I Grupp A
12:00 - 14:00 KI2211 28202, 100% dagtid, normal, Start: v201703, Slut: v201722 Sal 149 Kräftriket hus 4 Hailin Wang Introduktion till kinesisk textläsning
12:00 - 15:30 Seminarierum 315 Kräftriket hus 4 Seminarium SUITS
13:00 - 15:00 ABAG02 28142, 100% dagtid, normal, Start: v201703, Slut: v201722 Lärosalen Kräftriket hus 1 Språkfärdighet II Grupp 2 Lektion 5
14:00 - 16:00 JKB221 28175, 75% dagtid, normal, Start: v201703, Slut: v201722 Aulan Kräftriket hus 4 Eunah Kim Modern standardkoreanska 4 Grammatikövningar
14:00 - 16:00 KI1502 28200, 100% dagtid, normal, Start: v201712, Slut: v201722 Sal B Kräftriket hus 4 Yi-Ting Chen Praktisk språkfärdighet II Grupp B
14:00 - 16:00 KI2211 28202, 100% dagtid, normal, Start: v201703, Slut: v201722 Seminarierum 218 Kräftriket hus 4 Sophie Tsai Praktisk språkfärdighet II b Grupp A
14:00 - 16:00 KI2211 28202, 100% dagtid, normal, Start: v201703, Slut: v201722 Seminarierum 251 Kräftriket hus 4 Ingela Jin Praktisk språkfärdighet II b Grupp B
16:00 - 18:00 JKB918 28226, 50% dagtid, normal, Start: v201703, Slut: v201713 Aulan Kräftriket hus 4 Sonja Häussler
On29/3 08:00 - 10:00 JKA923 28185, 50% dagtid, normal, Start: v201712, Slut: v201722 Aulan Kräftriket hus 4 Stina Jelbring
10:00 - 12:00 ABAG02 28142, 100% dagtid, normal, Start: v201703, Slut: v201722 Aulan Kräftriket hus 4 Tania Al Saadi Modern standardarabiska III Alla Lektion 9
10:00 - 12:00 JKA222 28178, 75% dagtid, normal, Start: v201703, Slut: v201722 Seminarierum 251 Kräftriket hus 4 Akiko Shirabe Praktisk språkfärdighet II Ompresentation 2
12:00 - 12:15 ABAG04 28144, 100% dagtid, normal, Start: v201703, Slut: v201722 Lärosalen Kräftriket hus 1 Tania Al Saadi Språkfärdighet IV Inl. Skrivuppgift 4
12:00 - 14:00 JKA222 28178, 75% dagtid, normal, Start: v201703, Slut: v201722 Aulan Kräftriket hus 4 Mitsuyo Kuwano Lidén Kanji II B Alla
12:00 - 14:00 KI2211 28202, 100% dagtid, normal, Start: v201703, Slut: v201722 Sal B Kräftriket hus 4 Hailin Wang Modern kinesiska II b
12:00 - 14:00 KI4210 28204, 100% dagtid, normal, Start: v201703, Slut: v201722 Seminarierum 218 Kräftriket hus 4 Ingela Jin Modern kinesiska IV b
14:00 - 16:00 KI1502 28200, 100% dagtid, normal, Start: v201712, Slut: v201722 Aulan Kräftriket hus 4 Yi-Ting Chen Fonetik, grammatik och text II
14:00 - 18:00 KI2211 28202, 100% dagtid, normal, Start: v201703, Slut: v201722 Sal B Kräftriket hus 4 Filmvisning
14:00 - 16:00 Seminarierum 218 Kräftriket hus 4 Marja Kaikkonen Seminarium
14:00 - 18:00 Seminarierum 251 Kräftriket hus 4 Jaqueline Berndt De-West
16:00 - 18:00 JKA442 28180, 75% dagtid, normal, Start: v201703, Slut: v201722 Sal Asienbiblioteket Kräftriket hus 26 Akiko Shirabe Situationsbaserad muntlig språkfärdighet II
18:00 - 20:00 KI1502 28201, 50% kvällstid, normal, Start: v201703, Slut: v201722 Sal Asienbiblioteket Kräftriket hus 26 Sophie Tsai Praktisk språkfärdighet I Grupp A
To30/3 08:00 - 11:00 JKA222 28178, 75% dagtid, normal, Start: v201703, Slut: v201722 Aulan Kräftriket hus 4 Akiko Shirabe Praktisk språkfärdighet II Grupp K1-2
10:00 - 12:00 JK0300 28154, 50% dagtid, normal, Start: v201703, Slut: v201712 Sal B Kräftriket hus 4 Sonja Häussler
10:00 - 12:00 KI4210 28204, 100% dagtid, normal, Start: v201703, Slut: v201722 Seminarierum 218 Kräftriket hus 4 Hailin Wang Praktisk språkfärdighet IV b
11:00 - 13:00 JKB221 28175, 75% dagtid, normal, Start: v201703, Slut: v201722 Aulan Kräftriket hus 4 Eunah Kim Modern standardkoreanska 4
12:00 - 14:00 JK0400 28155, 50% dagtid, normal, Start: v201712, Slut: v201722 Seminarierum 251 Kräftriket hus 4 Jaqueline Berndt
12:00 - 14:00 KI1502 28200, 100% dagtid, normal, Start: v201712, Slut: v201722 Sal 149 Kräftriket hus 4 Sophie Tsai Praktisk språkfärdighet I Grupp A
12:00 - 14:00 KI1502 28200, 100% dagtid, normal, Start: v201712, Slut: v201722 Sal B Kräftriket hus 4 Yi-Ting Chen Praktisk språkfärdighet I Grupp B
13:00 - 16:00 JKA222 28178, 75% dagtid, normal, Start: v201703, Slut: v201722 Aulan Kräftriket hus 4 Akiko Shirabe Praktisk språkfärdighet II Grupp K3-4
14:00 - 16:00 ABAG04 28144, 100% dagtid, normal, Start: v201703, Slut: v201722 Lärosalen Kräftriket hus 1 Tania Al Saadi Språkfärdighet IV Lektion 10
14:00 - 17:00 JKB221 28175, 75% dagtid, normal, Start: v201703, Slut: v201722 Sal Asienbiblioteket Kräftriket hus 26 Kyungsook Kang Praktisk språkfärdighet 2 Grupp A-B
14:00 - 16:00 JKB441 28187, 75% dagtid, normal, Start: v201703, Slut: v201722 Sal B Kräftriket hus 4 Gabriel Jonsson Läsfärdighet 2
14:00 - 16:00 KI2211 28202, 100% dagtid, normal, Start: v201703, Slut: v201722 Sal 149 Kräftriket hus 4 Sophie Tsai Praktisk språkfärdighet II b Grupp A
14:00 - 16:00 KI2211 28202, 100% dagtid, normal, Start: v201703, Slut: v201722 Seminarierum 251 Kräftriket hus 4 Ingela Jin Praktisk språkfärdighet II b Grupp B
14:00 - 17:00 KI4210 28204, 100% dagtid, normal, Start: v201703, Slut: v201722 Seminarierum 218 Kräftriket hus 4 Elena Pollacchi Kinakunskap IV
16:00 - 18:00 JKA952 28160, 50% dagtid, normal, Start: v201703, Slut: v201712 Seminarierum 251 Kräftriket hus 4 Stina Jelbring
16:00 - 18:00 KI1313, KI2211 28193, 25% dagtid, normal, Start: v201703, Slut: v201722, 28202, 100% dagtid, normal, Start: v201703, Slut: v201722 Aulan Kräftriket hus 4 Serena De Marchi
18:00 - 20:00 KI1502 28201, 50% kvällstid, normal, Start: v201703, Slut: v201722 Sal Asienbiblioteket Kräftriket hus 26 Sophie Tsai Praktisk språkfärdighet I Grupp B
Fr31/3 09:00 - 11:00 ABAG02 28142, 100% dagtid, normal, Start: v201703, Slut: v201722 Aulan Kräftriket hus 4 Tania Al Saadi Modern standardarabiska III Alla Lektion 10
09:00 - 11:00 JKB221 28175, 75% dagtid, normal, Start: v201703, Slut: v201722 E299, Språkstudion, Studio 1 Södra huset hus E Självstudier Grupp 1
10:00 - 12:00 JKB915 28192, 25% dagtid, normal, Start: v201712, Slut: v201722 Sal Asienbiblioteket Kräftriket hus 26 Sonja Häussler
11:00 - 13:00 JKB221 28175, 75% dagtid, normal, Start: v201703, Slut: v201722 E299, Språkstudion, Studio 1 Södra huset hus E Självstudier Grupp 2
12:00 - 14:00 ABAG02 28142, 100% dagtid, normal, Start: v201703, Slut: v201722 Sal 149 Kräftriket hus 4 Amanda Walldoff Textläsning I Grupp 2 L5
12:00 - 14:00 JKB441 28187, 75% dagtid, normal, Start: v201703, Slut: v201722 Sal B Kräftriket hus 4 Ekaterina Malik Läsfärdighet 2
13:00 - 15:00 ABAG02 28142, 100% dagtid, normal, Start: v201703, Slut: v201722 Lärosalen Kräftriket hus 1 Astrid Ottosson al Bitar Textläsning I Grupp 1 L5
13:00 - 18:00 JK0300 28154, 50% dagtid, normal, Start: v201703, Slut: v201712 Sal Asienbiblioteket Kräftriket hus 26 Sonja Häussler
14:00 - 16:00 JKA921 50% dagtid, normal, Start: v201612, Slut: v201622 Aulan Kräftriket hus 4 Jaqueline Berndt
14:00 - 16:00 JKB441 28187, 75% dagtid, normal, Start: v201703, Slut: v201722 Sal B Kräftriket hus 4 Kyungsook Kang Praktisk språkfärdighet 1
16:00 - 18:00 JKA920 28156, 100% dagtid, normal, Start: v201635, Slut: v201702 28156, 100% dagtid, normal, Termin: V17 Seminarierum 251 Kräftriket hus 4 Jaqueline Berndt
16:00 - 20:00 JKB221, JKB441 28175, 75% dagtid, normal, Start: v201703, Slut: v201722, 28187, 75% dagtid, normal, Start: v201703, Slut: v201722 Aulan Kräftriket hus 4 Omtentamen
23:45 - 00:00 ABAG02 28142, 100% dagtid, normal, Start: v201703, Slut: v201722 Isa Blumi Mellanöstern- och Nordafrikas moderna historia Alla Late submission
23:45 - 00:00 ABAG01, ABMCG1 28141, 100% dagtid, normal, Start: v201635, Slut: v201702, 28147, 100% dagtid, normal, Start: v201635, Slut: v201702 Frédéric Brusi Mellanöstern- och Nordafrikas tidiga historia och religioner Hemtenta Alla Uppsamling Inlämning
2/4 23:45 - 00:00 ABAG04 28144, 100% dagtid, normal, Start: v201703, Slut: v201722 Astrid Ottosson al Bitar Textläsning III Inlämning Inläming Mondo senast 23:59
 
Obligatorisk närvaro