Prenumerera
 
Gå till föregående dag
Ti  
Gå till nästa dag

Tid    Kurs Lokal Byggnad Lärare Delkurs Moment Undervisningstyp Studentgrupp Information Litteraturinfo
v 13, 2017 
Ti28/3 08:00 - 18:00 Y13 Geovetenskapens hus Y Lokal stängd
08:30 - 16:30 Ahlmannsalen Geovetenskapens hus U Övrigt Externt, Personalavdelningen, instnr 654, Anna Wase
09:00 - 12:00 DeGeersalen Geovetenskapens hus Y Övrigt Externt, Institutionen för språkdidaktik, instnr 161, Zakaria Lemmouh
09:15 - 12:00 GE2011 U29 Geovetenskapens hus U Emanuel Vogel Övning Alla Övning 2
09:15 - 12:00 GE3001 U31 Geovetenskapens hus U Jesper Arnström Övning Introduktion till datorkartografi
09:15 - 12:00 GE4013 U32 Geovetenskapens hus U Moment 1 Övning Alla
09:15 - 12:00 GE7007 Högbomsalen Geovetenskapens hus U Håkan Berg Föreläsning, Seminarium Alla Managing trans-boundary resources
09:15 - 11:30 GG4120 U13 Geovetenskapens hus U Eve M Arnold Föreläsning Alla Siliciclastic Rocks. Ch. 5
09:15 - 12:00 MI8007 Y20 Geovetenskapens hus Y Claudia Lindim Fontes Föreläsning Lecture 5: Model evaluation, sensitivity and uncertainty
10:00 - 12:00 GG2011 U37 Geovetenskapens hus U Joakim Mansfeld Föreläsning Ionic cystals, packing, substitutions, coordination
10:00 - 12:00 U28 Geovetenskapens hus U Hildred Crill Seminarium Vetenskaplighet
10:00 - 11:30 Y21 Geovetenskapens hus Y Christian Beer Seminarium Bolin Centre RA4
10:15 - 12:00 GE4001, GE4017 U26 Geovetenskapens hus U Maricela De La Torre Castro Resurser och landskap del 1 Föreläsning Marina resurser
10:15 - 12:00 GE5001, GE5024, GE6015 U10-11 Geovetenskapens hus U Anders Fridfeldt, Peter Kinlund Seminarium Alla Grupphandledning
10:15 - 12:00 GE7058 U12 Geovetenskapens hus U Benedict Reinardy Föreläsning Shape, roundness and texture - clast morphology and transport processes
10:15 - 12:00 GE7060 T229, Y22 Geovetenskapens hus T, Geovetenskapens hus Y Göran Alm I Laboration Photogrammetry
10:15 - 12:00 KG1218 William-Olssonsalen Geovetenskapens hus Y Klas Ramberg 4 Föreläsning Alla Observationer och beskrivningar 2
10:15 - 12:00 KG7235 Y11 Geovetenskapens hus Y Eva Andersson Föreläsning 3. Lecture. Introduce PM assignment. Sampson Neighborhood effects
13:00 - 16:00 GE4013 U32 Geovetenskapens hus U Moment 1 Tentamen Alla Tentamen
13:00 - 16:00 GG2011 U37 Geovetenskapens hus U T.A. Övning Exercises
13:00 - 16:00 U36 Geovetenskapens hus U Malin Andersson Institutionsstyrelsemöte
13:15 - 17:00 GE2011 U30-31 Geovetenskapens hus U Emanuel Vogel Övning Alla Övning 3
13:15 - 16:00 GE3001 U33 Geovetenskapens hus U Jesper Arnström Övning Övn 5: Grunderna i Ocad
13:15 - 15:00 GE5001, GE5024, GE6015-6016 Y23 Geovetenskapens hus Y John Arwidsson Seminarium Alla Uppsatsskrivande
13:15 - 15:00 GE5020 Y22 Geovetenskapens hus Y Johan Berg Föreläsning Kulturlandskapet i Sverige
13:15 - 16:00 GE7060 T229 Geovetenskapens hus T Göran Alm I Laboration Photogrammetry
13:15 - 17:00 GG4120 U12 Geovetenskapens hus U Susanne Sjöberg Laboration A Siliciclastic Rocks
15:00 - 17:00 U29 Geovetenskapens hus U Hildred Crill Seminarium Vetenskaplighet
18:00 - 20:00 William-Olssonsalen Geovetenskapens hus Y Övrigt Externt, Institutionen för kultur och estetik, instnr 106, IH1285, Torbjörn Wilson

  Ändrad senaste dygnet.

 
Obligatorisk närvaro