Prenumerera
 
Gå till föregående dag
To  
Gå till nästa dag

Tid    Kurs Kurstillfälle Lokal Byggnad Lärare Delkurs Moment Undervisningstyp Studentgrupp Information Litteraturinfo
v 47, 2017 
To23/11 00:00 - 00:00 DeGeersalen, Y20-23 Geovetenskapens hus Y Annika Burström Konferens Bolindagarna
08:00 - 18:00 KG1201, KG1206 32975,HT17,v:1735/1802,100% DAG,NML, 32982,HT17,v:1744/1748,100% DAG,NML U35 Geovetenskapens hus U GISK Självstudier eget arbete datasal
08:15 - 17:00 GE4010 58269,HT17,v:1744/1802,100% DAG,NML U30 Geovetenskapens hus U Övning A-B Förberedelser inför fältkurs
09:00 - 10:30 KG1217 32022,HT17,v:1735/1802,100% DAG,NML U29 Geovetenskapens hus U Jacob Nordangård 2 Seminarium A
09:00 - 12:00 MI2004 70330,HT17,v:1735/1802,100% DAG,NML Högbomsalen Geovetenskapens hus U August Andersson 4-Störda naturliga system Föreläsning Alla klimat 2
09:00 - 10:00 S4 Geovetenskapens hus S Rickard Lipski Möte
09:00 - 12:00 U10 Geovetenskapens hus U Övrigt Externt, Institutionen för kultur och estetik, instnr 106, NSN110+CTL300, Torbjörn Wilson
09:00 - 12:30 U26 Geovetenskapens hus U Övrigt Externt, Senioruniversitetet, Niklas Ericsson
09:15 - 10:00 GE2016, GE2018 58265,HT17,v:1735/1802,100% DAG,NML, 58277,HT17,v:1735/1802,100% DAG,NML Ahlmannsalen Geovetenskapens hus U Karin Ekstedt Geografisk metodik I Introduktion Alla Kursintroduktion
09:15 - 12:00 GE5022 58240,HT17,v:1744/1802,100% DAG,NML U32 Geovetenskapens hus U Emanuel Vogel, Romain Goldenberg Övning Alla Comp Lab3: GW flow
09:15 - 16:00 GE5025 58301,HT17,v:1736/1748,100% DAG,NML U31 Geovetenskapens hus U Projektarbete Alla GIS-projekt, självständigt arbete
09:15 - 12:00 GE7071 58235,HT17,v:1744/1802,100% DAG,NML Y10 Geovetenskapens hus Y Salim Belyazid Seminarium A Literature seminar
09:15 - 12:00 GE7071 58235,HT17,v:1744/1802,100% DAG,NML Y11 Geovetenskapens hus Y Bo Eknert Seminarium B Literature seminar
09:15 - 12:00 GE7071 58235,HT17,v:1744/1802,100% DAG,NML Y12 Geovetenskapens hus Y Ingrid Stjernquist Seminarium C Literature seminar
09:15 - 12:00 GE7071 58235,HT17,v:1744/1802,100% DAG,NML Y13 Geovetenskapens hus Y Peter Schlyter Seminarium C Literature seminar
09:15 - 12:00 GE8013 58237,HT17,v:1744/1802,100% DAG,NML U33 Geovetenskapens hus U Mikael Hovemyr Laboration Alla 4th project
09:15 - 18:00 KG2203 32977,HT17,v:1744/1748,100% DAG,NML U34 Geovetenskapens hus U Projektarbete Work on project
09:15 - 11:00 ST133G 39566,HT17,v:1735/1802,100% DAG,NML U28 Geovetenskapens hus U Peter Claësson Föreläsning
09:30 - 13:00 A244, Datorrummet Arrhenius hus A Kristine Grave Möte
10:00 - 12:00 GE1005, GE1015 58255,HT17,v:1744/1748,100% DAG,NML, 58257,HT17,v:1735/1802,100% DAG,NML Nordenskiöldsalen Geovetenskapens hus U Kajsa-Stina Benulic Seminarium Internationell miljöpolitik Conca (2012), United Nations (2015), Ivanova (2016)
10:00 - 12:00 U13 Geovetenskapens hus U Hanna Gustavsson Möte
10:15 - 12:00 GE2016, GE2018 58265,HT17,v:1735/1802,100% DAG,NML, 58277,HT17,v:1735/1802,100% DAG,NML Ahlmannsalen Geovetenskapens hus U Erik Hansson Geografisk metodik I Föreläsning Alla Geodesi, kartprojektioner
10:15 - 12:00 GE7062 58232,HT17,v:1744/1802,100% DAG,NML U11 Geovetenskapens hus U Ian Brown Fjärranalys Föreläsning Cal/Val
10:15 - 12:00 GG5113 59491,HT17,v:1744/1802,100% DAG,NML U37 Geovetenskapens hus U Helen Coxall Föreläsning Introduction to pelagic microfossils: distribution, classification
10:15 - 12:00 KG1201, KG1206 32975,HT17,v:1735/1802,100% DAG,NML, 32982,HT17,v:1744/1748,100% DAG,NML U36 Geovetenskapens hus U Michael Nielsen GISK Seminarium A Seminarium
10:30 - 12:00 KG1217 32022,HT17,v:1735/1802,100% DAG,NML U29 Geovetenskapens hus U Jacob Nordangård 2 Seminarium B
11:30 - 12:45 Ymer-rummet Geovetenskapens hus T Arvid Bring Möte Doktorandintervjuer
12:15 - 14:00 ST133G 39566,HT17,v:1735/1802,100% DAG,NML U28 Geovetenskapens hus U Peter Claësson Föreläsning
12:15 - 13:00 William-Olssonsalen Geovetenskapens hus Y Anders Rickegård Seminarium Kultär
12:30 - 14:30 Högbomsalen Geovetenskapens hus U Radovan Krejci Seminarium BG-ATM seminar
13:00 - 15:00 GE1005, GE1015 58255,HT17,v:1744/1748,100% DAG,NML, 58257,HT17,v:1735/1802,100% DAG,NML Ahlmannsalen Geovetenskapens hus U Kajsa-Stina Benulic Seminarium Uppsatsförberedelser
13:00 - 14:30 KG1217 32022,HT17,v:1735/1802,100% DAG,NML U29 Geovetenskapens hus U Jacob Nordangård 2 Seminarium C
13:00 - 00:00 U1, U3 Geovetenskapens hus U Annika Burström Konferens
13:00 - 00:00 Nordenskiöldsalen, U10-13 Geovetenskapens hus U Annika Burström Konferens Bolindagarna
13:00 - 17:00 U26 Geovetenskapens hus U Övrigt Externt, Juridiska institutionen, instnr 220, Lee Graflund
13:15 - 16:00 GE2016, GE2018 58265,HT17,v:1735/1802,100% DAG,NML, 58277,HT17,v:1735/1802,100% DAG,NML Y10 Geovetenskapens hus Y Karin Ekstedt Geografisk metodik I Övning B Kartografiövning 1
13:15 - 16:00 GE2016, GE2018 58265,HT17,v:1735/1802,100% DAG,NML, 58277,HT17,v:1735/1802,100% DAG,NML Y11 Geovetenskapens hus Y Erik Hansson Geografisk metodik I Övning A Kartografiövning 1
13:15 - 16:00 GE5022 58240,HT17,v:1744/1802,100% DAG,NML William-Olssonsalen Geovetenskapens hus Y Emanuel Vogel, Romain Goldenberg, Zahra Kalantari Seminarium Alla Project GW progress presentations
13:15 - 16:00 GE7062 58232,HT17,v:1744/1802,100% DAG,NML T229 Geovetenskapens hus T Ian Brown Fjärranalys Föreläsning, Övning Atmospheric corrections
13:15 - 16:00 GE8013 58237,HT17,v:1744/1802,100% DAG,NML U33 Geovetenskapens hus U Laboration Alla 4th project
13:15 - 16:00 GG5113 59491,HT17,v:1744/1802,100% DAG,NML U37 Geovetenskapens hus U Helen Coxall Övning Exercise 2 Microfossils Lab.
13:15 - 15:00 KG1201, KG1206 32975,HT17,v:1735/1802,100% DAG,NML, 32982,HT17,v:1744/1748,100% DAG,NML U36 Geovetenskapens hus U Michael Nielsen GISK Seminarium B Seminarium
14:30 - 16:00 KG1217 32022,HT17,v:1735/1802,100% DAG,NML U29 Geovetenskapens hus U Jacob Nordangård 2 Seminarium D
15:15 - 17:00 KG1201, KG1206 32975,HT17,v:1735/1802,100% DAG,NML, 32982,HT17,v:1744/1748,100% DAG,NML U36 Geovetenskapens hus U Michael Nielsen GISK Seminarium C Seminarium
18:00 - 20:30 GG1013 59505,HT17,v:1735/1802,25% KV,NML William-Olssonsalen Geovetenskapens hus Y Otto Hermelin Föreläsning

  Ändrad senaste dygnet.

   
Avbokning