Prenumerera
 
Gå till föregående dag
On  
Gå till nästa dag

Tid    Kurs Kurstillfälle Lokal Byggnad Lärare Delkurs Moment Undervisningstyp Studentgrupp Information
v 38, 2017 
On20/9 08:00 - 18:00 U36 Geovetenskapens hus U Meighan Boyd Möte PAGES
08:15 - 13:00 GG5101 59487,HT17,v:1735/1739,100% DAG,NML U27 Geovetenskapens hus U Övning Alla Multibeam processing
09:00 - 17:00 GE5025 58301,HT17,v:1736/1748,100% DAG,NML U32 Geovetenskapens hus U Självstudier Alla inläsning och uppsamlingsövning på egen hand
09:00 - 17:00 GG5121 59492,HT17,v:1735/1744,100% DAG,NML U30 Geovetenskapens hus U Rienk Smittenberg Övning
09:00 - 12:00 GG7005 59520,HT17,v:/,25% DAG,NML U12 Geovetenskapens hus U Hildred Crill Seminarium
09:00 - 17:00 MI7005 70352,HT17,v:1735/1744,100% DAG,NML Y10 Geovetenskapens hus Y Markus Meili Seminarium
09:00 - 13:00 DeGeersalen Geovetenskapens hus Y Fitsum Girum Yeshanew Disputation
09:15 - 17:00 GE4017-4018 58278,HT17,v:/,100% DAG,NML, 58323,HT17,v:1735/1744,100% DAG,NML U35 Geovetenskapens hus U William Gibbs Geografisk metodik II Projektarbete Alla Handledning efter överenskommelse
09:15 - 16:00 GE7022 58229,HT17,v:1735/1744,100% DAG,NML U33 Geovetenskapens hus U Salim Belyazid, Johanna Gordon Övning Group work on Project 2
09:30 - 10:30 A545, Pentryt plan 5 Arrhenius hus A Magnus Claesson Möte
10:00 - 12:00 MI2004 70330,HT17,v:1735/1802,100% DAG,NML Y11 Geovetenskapens hus Y Frida Edberg 1-Redskap Seminarium Alla Muntlig presentation askö. Askö rapport slut.inlämning 23.59
10:00 - 12:00 Rum 637 Arrhenius hus A Andrey Shatskiy Forskningsseminarium Andrey Shatskiy, BÅ group meeting
10:00 - 15:00 Y23 Geovetenskapens hus Y Övrigt Externt, Centrum för universitetslärarutbildning CeUL, instnr 306, Karin Christoffersson
10:15 - 12:00 GG2201 59514,HT17,v:1735/1744,100% DAG,NML Nordenskiöldsalen Geovetenskapens hus U Alasdair Skelton Föreläsning Alla Metamorfa bergarter
10:15 - 12:00 GG7007 59497,HT17,v:1735/1739,100% DAG,NML Y20 Geovetenskapens hus Y Patrick Crill Seminarium Alla Student Led Discussion
12:30 - 14:30 Ahlmannsalen Geovetenskapens hus U Annika Burström Seminarium Bolincentret
13:00 - 16:00 U34 Geovetenskapens hus U Övrigt Externt, Senioruniversitetet, Anders Yrgård/Johan Berg
13:00 - 14:00 Y22 Geovetenskapens hus Y Christian Beer Seminarium Bolin Centre RA4 seminar
13:15 - 17:00 GG2201 59514,HT17,v:1735/1744,100% DAG,NML U26 Geovetenskapens hus U Alasdair Skelton Övning 1 GRUPP 1 - Metamorfa bergarter
13:15 - 15:00 GG2201 59514,HT17,v:1735/1744,100% DAG,NML U27 Geovetenskapens hus U Joakim Mansfeld Övning 2a GRUPP 2a - Mikroskopi III
13:15 - 15:00 KG1208 32978,HT17,v:1735/1744,50% DAG,NML Y21 Geovetenskapens hus Y Anders Rickegård SG Seminarium 1 Urban geography and planning
13:30 - 15:30 U29 Geovetenskapens hus U Kevin Noone Seminarium Vetenskaplighet
14:30 - 16:30 Navarino-rummet Geovetenskapens hus T Håkan Berg Möte ERD möte
15:15 - 17:00 GG2201 59514,HT17,v:1735/1744,100% DAG,NML U27 Geovetenskapens hus U Joakim Mansfeld Övning 2b GRUPP 2b - Mikroskopi III
15:15 - 17:00 KG1208 32978,HT17,v:1735/1744,50% DAG,NML Y21 Geovetenskapens hus Y Anders Rickegård SG Seminarium 2 Urban geography and planning
16:00 - 18:00 A507 Arrhenius hus A Stalin Reddy Pathi Pati Möte
16:00 - 18:00 Rum 637 Arrhenius hus A Gabriella Kervefors Möte
18:00 - 20:30 GG1005 59477,HT17,v:1735/1802,25% KV,NML Ahlmannsalen Geovetenskapens hus U Eve M Arnold Föreläsning Sea water properties/Vertical ocean circulation

  Ändrad senaste dygnet.