Prenumerera
 
Gå till föregående dag
 
Gå till nästa dag

Tid    Kurs Kurstillfälle Lokal Byggnad Delkurs Moment Undervisningstyp Studentgrupp Information
v 8, 2018 
24/2 09:00 - 14:00 GE2017, GE2021 58316,HT17,v:1735/1802,100% DAG,NML, 58322,HT17,v:1744/1802,100% DAG,NML U29 Geovetenskapens hus U Biogeografi, Geomorfologi och glaciologi, Meteorologi och klimatologi Tentamen Alla Omtentamen
09:00 - 13:00 GE7063 58233,HT17,v:1744/1802,100% DAG,NML U26 Geovetenskapens hus U Tentamen Alla Re-exam
10:00 - 14:00 KG1217 32022,HT17,v:1735/1802,100% DAG,NML U28 Geovetenskapens hus U 1:3 Tentamen Uppsamlingstentamen