Nu +12 veckor   C615 Bris, C645 Orkan, C609 Rossbysalen, C502A Kuling, C502b Storm, C659 a-f, A601, +1 Lokal (8) Visa meny
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 20/2
C615 Bris, , Kurs, Frida, FK4027
11:00
09:00
C645 Orkan, , Föreläsning, Linda
12:00
10:00
MO4001, A601, Rodrigo Caballero, Föreläsning
12:00
10:15
MO8004, C609 Rossbysalen, Kristofer Döös, Föreläsning
12:00
10:15
MO8004, A601, Sara Berglund, Laboration
15:00
13:15
C502A Kuling, , Möte, Cecilia Wesslén
16:00
14:00
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 21/2
MO5000, A605, Linda Megner, Föreläsning
11:00
09:15
MO4001, A601, Rodrigo Caballero, Föreläsning
11:00
09:15
C609 Rossbysalen, Seminarium
12:15
11:15
C502A Kuling, , Möte, Evelyne Hamacher-Barth
14:00
13:00
MO8004, A601, Sara Berglund, Laboration
14:00
13:15
MO4001, C609 Rossbysalen, Malin Ödalen, Övning
15:00
13:15
MO1004, C609 Rossbysalen, Cecilia Wesslén, Föreläsning, Klimatförändringarna och samhället
20:00
18:00
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 22/2
C502A Kuling, , Möte, Margurite, TA-möte
10:30
09:15
C502b Storm, , Möte, Cecilia Wesslén
11:00
10:00
MO4001, A601, Rodrigo Caballero, Föreläsning
12:00
10:15
MO8004, C609 Rossbysalen, Kristofer Döös, Föreläsning
12:00
10:15
C502A Kuling, , Möte, Evelyne Hamacher-Barth
12:00
10:45
C645 Orkan, , Kurs, Frida, FK4027
12:15
11:15
C502A Kuling, Cecilia Wesslén, Möte
14:00
13:00
MO8004, A601, Sara Berglund, Laboration
14:00
13:15
MO8004, A601, Sara Berglund, Laboration
14:45
14:00
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 23/2
C645 Orkan, , Kurs, Frida, FK4027
12:00
09:00
MO4001, A601, Rodrigo Caballero, Föreläsning
12:00
10:15
MO8004, C609 Rossbysalen, Kristofer Döös, Föreläsning
12:00
10:15
C502A Kuling, , Kursadministrationsmöte, Caroline Leck
15:00
13:00
MO8004, A601, Sara Berglund, Laboration
14:00
13:15
C609 Rossbysalen, Seminarium
15:15
14:15
MO1004, C609 Rossbysalen, Cecilia Wesslén, Föreläsning, Klimatförändringarna och samhället
20:00
18:00
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 24/2
C609 Rossbysalen, Annica Ekman, Tentamen
13:00
08:00
MO4001, A601, Rodrigo Caballero, Föreläsning
12:00
10:15
C502A Kuling, , Möte, Annica Ekman, CM meeting
12:00
11:00
C645 Orkan, , Disputation, Margurite Johansson, Betygsnämnd Disputation Evelyn
13:00
11:00
C502A Kuling, Eva Nygren, Undervisning
16:00
13:00
C615 Bris, Sara Berglund, Undervisning
16:00
13:00
C659 a-f, Sara Broomé, Undervisning
16:00
13:00
MO4001, A601, Malin Ödalen, Övning
15:00
13:15
C609 Rossbysalen, Cecilia Wesslén, Undervisning
16:00
13:15

v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 27/2
MO4001, A601, Rodrigo Caballero, Föreläsning
12:00
10:15
MO8004, A601, Sara Berglund, Laboration
14:00
13:15
MO4001, A601, Rodrigo Caballero, Föreläsning
16:00
14:15
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 28/2
C645 Orkan, , Kurs, Frida, FK4027
15:00
09:00
C609 Rossbysalen, Seminarium
12:15
11:15
MO8004, A601, Sara Berglund, Laboration
14:00
13:15
MO8004, A601, Sara Berglund, Laboration
15:45
14:00
C502A Kuling, , Möte, Matthias Brakebusch, MIMICA workshop
18:00
15:00
MO1004, C609 Rossbysalen, Eva Nygren, Övning, Gruppövning meteorologi
20:00
18:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 1/3
C615 Bris, , Övrigt, Margurite Johansson, Massage
16:00
10:00
MO4001, A601, Rodrigo Caballero, Föreläsning
12:00
10:15
MO8004, A601, Sara Berglund, Laboration
14:00
13:15
C502A Kuling, , Möte, Margurite Johansson, Lärarråd
14:45
13:15
MO4001, C609 Rossbysalen, Malin Ödalen, Övning
15:00
13:15
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 2/3
MO4001, A601, Rodrigo Caballero, Föreläsning
12:00
10:15
MO8004, C609 Rossbysalen, Kristofer Döös, Föreläsning
12:00
10:15
MO5000, A605, Linda Megner, Föreläsning
14:00
12:15
MO8004, A601, Sara Berglund, Laboration
14:00
13:15
C609 Rossbysalen, Seminarium
15:15
14:15
MO1004, C609 Rossbysalen, Kristofer Döös, Föreläsning, Klimatmodeller
20:00
18:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 3/3
MO4001, A601, Rodrigo Caballero, Föreläsning
12:00
10:15
MO8004, C609 Rossbysalen, Kristofer Döös, Föreläsning
12:00
10:15
MO8004, A601, Sara Berglund, Laboration
14:00
13:15
C609 Rossbysalen, Rodrigo Caballero, Möte
14:00
13:15

v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 6/3
C645 Orkan, , Kurs, Frida, FK4027
15:00
09:00
MO5000, A605, Föreläsning
11:00
09:15
MO4001, A601, Rodrigo Caballero, Föreläsning
12:00
10:15
MO8004, C609 Rossbysalen, Kristofer Döös, Föreläsning
12:00
10:15
MO8004, A601, Sara Berglund, Laboration
14:00
13:15
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 7/3
MO4001, A601, Rodrigo Caballero, Föreläsning
11:00
09:15
MO8004, C609 Rossbysalen, Kristofer Döös, Föreläsning
11:00
09:15
C609 Rossbysalen, Seminarium
12:15
11:15
MO8004, A601, Sara Berglund, Laboration
14:00
13:15
MO1004, C609 Rossbysalen, Kristofer Döös, Föreläsning, inlämningsdag för hemuppgiften
20:00
18:00
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 8/3
MO8004, A601, Sara Berglund, Laboration
14:00
13:15
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 9/3
MO5000, A605, Föreläsning
11:00
09:15
MO4001, A601, Rodrigo Caballero, Föreläsning
12:00
10:15
MO8004, A601, Sara Berglund, Laboration
14:00
12:15
C609 Rossbysalen, Seminarium
15:15
14:15
MO4001, A601, Malin Ödalen, Övning
16:00
14:15
MO1004, C609 Rossbysalen, Malin Ödalen, Föreläsning, Genomgång av gammal tenta
20:00
18:00
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 10/3
MO4001, A601, Rodrigo Caballero, Föreläsning
12:00
10:15
MO4001, C609 Rossbysalen, Malin Ödalen, Övning
15:00
13:15

v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 13/3
C502A Kuling, , Möte, Cecilia Wesslén, Valkorpsmöte
11:00
09:00
MO5000, A605, Föreläsning
11:00
09:15
MO8004, C609 Rossbysalen, Sara Berglund, Laboration
11:00
10:15
MO4001, A601, Rodrigo Caballero, Föreläsning
12:00
10:15
C645 Orkan, , Möte, Frida, Valkorpmöte
14:15
13:15
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 14/3
MO8004, A601, Sara Berglund, Laboration
11:00
10:15
MO8004, A601, Sara Berglund, Laboration
11:45
11:00
C609 Rossbysalen, Seminarium
12:15
11:15
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 15/3
C502A Kuling, , Institutionsstyrelsemöte, Margurite Johansson
12:00
09:30
C615 Bris, , Övrigt, Margurite Johansson, Massage
16:00
10:00
MO8004, A601, Sara Berglund, Laboration
11:00
10:15
MO4001, C609 Rossbysalen, Malin Ödalen, Övning
15:00
13:15
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 16/3
C502A Kuling, , Kurs, Agneta Öhrström, HLR-Kurs
15:30
13:00
C609 Rossbysalen, Seminarium
15:15
14:15
MO1004, C609 Rossbysalen, Malin Ödalen, Tentamen
20:00
18:00
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 17/3
C502A Kuling, , Möte, Annica Ekman, CM meeting
12:00
11:00

v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 20/3
MO4001, MO5000, C609 Rossbysalen, Tentamen
14:00
09:00
MO8004, A601, Sara Berglund, Redovisning
14:00
09:00
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 21/3
MO7003, C609 Rossbysalen, Fabien Roquet, Föreläsning
11:00
09:15
C609 Rossbysalen, Seminarium
12:15
11:15
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 22/3
MO7003, A601, Laboration
12:00
09:15
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 23/3
MO7003, C609 Rossbysalen, Fabien Roquet, Föreläsning
12:00
09:15
C609 Rossbysalen, Seminarium
15:15
14:15
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 24/3

v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 27/3
MO7003, C609 Rossbysalen, Fabien Roquet, Föreläsning
12:00
09:15
MO7003, A601, Laboration
15:00
13:15
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 28/3
C609 Rossbysalen, Seminarium
12:15
11:15
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 29/3
C615 Bris, , Övrigt, Margurite Johansson, Massage
16:00
10:00
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 30/3
MO7003, C609 Rossbysalen, Fabien Roquet, Föreläsning
12:00
09:15
C609 Rossbysalen, Seminarium
15:15
14:15
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 31/3
MO7003, A601, Laboration
12:00
09:15

v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 3/4
MO7003, A601, Laboration
15:00
13:15
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 4/4
C502A Kuling, , Möte, Margurite, TA-möte
10:30
09:15
C609 Rossbysalen, Seminarium
12:15
11:15
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 5/4
C502A Kuling, , Möte, Margurite Johansson, Lärarråd
14:45
13:15
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 6/4
MO7003, A601, Laboration
12:00
09:15
C609 Rossbysalen, Seminarium
15:15
14:15
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 7/4

v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 10/4
MO7003, A601, Laboration
15:00
13:15
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 11/4
C609 Rossbysalen, Seminarium
12:15
11:15
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 12/4
C615 Bris, , Övrigt, Margurite Johansson, Massage
16:00
10:00
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 13/4
MO7003, A601, Laboration
12:00
09:15
C609 Rossbysalen, Seminarium
15:15
14:15
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 14/4

v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 17/4
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 18/4
C609 Rossbysalen, Seminarium
12:15
11:15
MO1004, C609 Rossbysalen, Malin Ödalen, Tentamen, Omtenta
20:00
18:00
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 19/4
MO7003, C609 Rossbysalen, Rodrigo Caballero, Föreläsning
12:00
10:15
MO7003, A601, Laboration
15:00
13:15
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 20/4
MO7003, C609 Rossbysalen, Ralf Doscher, Föreläsning
12:00
10:15
C609 Rossbysalen, Seminarium
15:15
14:15
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 21/4
C502A Kuling, , Möte, Annica Ekman, CM meeting
12:00
11:00

v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 24/4
MO7003, C609 Rossbysalen, Fabien Roquet, Föreläsning
12:00
10:15
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 25/4
C609 Rossbysalen, Seminarium
12:15
11:15
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 26/4
MO8003, C609 Rossbysalen, NWP: Ensamble
12:00
09:15
C615 Bris, , Övrigt, Margurite Johansson, Massage
16:00
10:00
MO7003, A601, Laboration
12:00
10:15
MO7003, A601, Bodil Karlsson, Föreläsning
15:00
13:15
MO8003, C609 Rossbysalen, NWP: Verifikation
16:00
13:15
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 27/4
MO8003, A601, Numeriska väderprognoser 1
16:00
09:15
C609 Rossbysalen, Seminarium
15:15
14:15
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 28/4
MO8003, A601, Numeriska väderprognoser 1
16:00
09:15

v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 1/5
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 2/5
MO8003, C609 Rossbysalen, NWP: Modellverktyg och data-assimilering
11:00
09:15
MO8003, A601, NWP: Modellverktyg och data-assimilering
12:30
11:00
C609 Rossbysalen, Seminarium
12:15
11:15
MO8003, C609 Rossbysalen, NWP: Modellverktyg och data-assimilering
16:00
12:30
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 3/5
MO8003, C609 Rossbysalen, Övning: presentation radio
16:00
09:15
C502A Kuling, , Möte, Margurite Johansson, Lärarråd
14:45
13:15
MO7003, A601, Johan Nilsson, Föreläsning
15:00
13:15
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 4/5
MO8003, A601, Prognosmetoder på mesoskalan: konvektion/isbildning
16:00
09:15
MO7003, C609 Rossbysalen, Abdelwaheb Hannachi, Föreläsning
12:00
10:15
C609 Rossbysalen, Seminarium
15:15
14:15
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 5/5
MO8003, C609 Rossbysalen, Prognosmetoder på mesoskalan: konvektion
16:00
09:15

v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 8/5
MO8003, C609 Rossbysalen, Ensambler-prognoser och sannolikheter
16:00
09:15
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 9/5
MO8003, A601, Ensambler-prognoser och sannolikheter
16:00
09:15
C609 Rossbysalen, Seminarium
12:15
11:15
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 10/5
MO8003, A601, Numeriska väderprognoer 2 - emsambler och sannolikheter
16:00
09:15
C615 Bris, , Övrigt, Margurite Johansson, Massage
16:00
10:00
MO7003, C609 Rossbysalen, Laboration
12:00
10:15
MO7003, C609 Rossbysalen, Ralf Doscher, Föreläsning
15:00
13:15
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 11/5
MO8003, A601, Numeriska väderprognoer 2 - emsambler och sannolikheter
16:00
09:15
C609 Rossbysalen, Seminarium
15:15
14:15
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 12/5
MO8003, A601, Numeriska väderprognoer 2 - emsambler och sannolikheter
16:00
09:15

v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 15/5
MO8003, C609 Rossbysalen, Obsar: TAF, METAR, osv.
16:00
09:15
MO7003, A601, Laboration
12:00
10:15
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 16/5
MO8003, A601, Analys/Nowcasting/Flygväder
16:00
09:15
C609 Rossbysalen, Seminarium
12:15
11:15
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 17/5
MO8003, A601, Analys/Nowcasting/Flygväder
16:00
09:15
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 18/5
MO8003, A601, Analys/Nowcasting/Flygväder
16:00
09:15
C609 Rossbysalen, Seminarium
15:15
14:15
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 19/5
MO8003, A601, Analys/Nowcasting/Flygväder
16:00
09:15
MO7003, C609 Rossbysalen, Laboration
12:00
10:15
C502A Kuling, , Möte, Annica Ekman, CM meeting
12:00
11:00

 
MO1004
 
MO4001
 
MO5000
 
MO7003
 
MO8003
 
MO8004