Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 13  
Gå till nästa vecka

Tid Utrustning Program Kurs Grupp Lokal Moment Lärare Kommentar Kund
08:00 - 18:00 Stort spelprojekt F20, Campus Gotland Övrigt 524
08:00 - 10:00 B15, Campus Gotland, B27, Campus Gotland Service 790
08:00 - 16:45 F14, Campus Gotland Föreläsning 524
08:30 - 10:00 E48, Campus Gotland Möte Sofia Boxe 600
09:00 - 15:00 KvLe2 Lean och Six Sigma inklusive förbättringsprojekt D23, Campus Gotland Föreläsning Göran Gustafsson 125
09:00 - 17:00 Miljöövervakning och GIS B36, Campus Gotland Föreläsning Gustaf Svedjemo 140
09:00 - 17:00 Stort spelprojekt B51, Campus Gotland Introduktion Håkan Mattsson 524
09:00 - 12:00 A24, Campus Gotland kurs Ingela Kladas 790
09:00 - 13:00 B43, Campus Gotland Grupparbete Grp Weronika 790
10:00 - 11:00 Regelverk och processer för insamling, förmedling och bevarande, Regelverk och processer för planering, byggande och bevarande B22, Campus Gotland Föreläsning Susanna Carlsten 520
10:00 - 12:00 Uppkomst och spridning av globala managementkoncept B27, Campus Gotland Seminarium Josef Pallas 214
10:00 - 16:00 B42, Campus Gotland Grupparbete Grp Jessica 790
10:15 - 12:00 GRL2 Bild och musik, grundlärare Fk-3 B24, Campus Gotland, Eva Netzelius-salen 10:K102, Blåsenhus Introduktion, Videoföreläsning Anna Marklund, Elisabet Jagell, Yvonne Palm Lebel Kursintroduktion, Föreläsare i Uppsala 261
12:15 - 13:00 GRL2 Bild och musik, grundlärare Fk-3 B24, Campus Gotland, Eva Netzelius-salen 10:K102, Blåsenhus Föreläsning, Videoföreläsning Elisabet Jagell DPY och upphovsrätt, Föreläsare i Uppsala 261
13:00 - 15:00 Regelverk och processer för insamling, förmedling och bevarande, Regelverk och processer för planering, byggande och bevarande B22, Campus Gotland Föreläsning Anna Karlström, Joakim Andersson 520
13:00 - 15:00 Retorik A B15, Campus Gotland Utvärdering Göran O:son Waltå 522
13:00 - 15:00 A24, Campus Gotland kurs Magnus Bäckström 790
13:00 - 15:00 B26, Campus Gotland Möte Maria Fredriksson 125
13:00 - 15:00 C20, Campus Gotland Möte Freddie Forsman 790
13:00 - 15:00 E30, Campus Gotland Föreläsning Adri de Ridder Statistik med excel 214
13:00 - 17:00 E35, Campus Gotland Möte Olle Jansson 790
14:15 - 17:00 Fysioterapi III. Akuta och subakuta tillstånd inkl. VFU, Ohälsa och förebyggande av ohälsa II A10:118a, BMC, A1:104b, BMC, A1:107a, BMC, A7:108, BMC, A7:114, BMC, B23, Campus Gotland, B8:001, BMC, B8:002, BMC, E48, Campus Gotland Obligatorisk närvaro, Seminarium IPL ssk, fysioterapeut- och apotekarstudenter, Samling i A1:107a 460
14:15 - 17:00 3-2028, Engelska Parken, B10, Campus Gotland Videoseminarium Sverker Finnström 521
08:00 - 18:00 Stort spelprojekt F20, Campus Gotland Övrigt 524
08:00 - 16:45 F14, Campus Gotland Föreläsning 524
08:15 - 12:00 Hälsa och förebyggande av ohälsa I Grupp N A1:104b, BMC, C20, Campus Gotland Grupparbete, Obligatorisk närvaro, Videokonferens Per Holmfeldt Inlärningsträff 6 466
09:00 - 12:00 Lånedator 1 Regelverk och processer för insamling, förmedling och bevarande, Regelverk och processer för planering, byggande och bevarande B15, Campus Gotland Föreläsning Gästförel. Lars Grönberg 520
09:00 - 16:00 Innovation och förändringsarbete E31, Campus Gotland Föreläsning Daniela Mihailescu 227
09:00 - 11:00 Juridiskt grundår, Juridiskt grundår, termin 2 B11, Campus Gotland Seminarium Sara Hovi Grp: 1, Kontraktsrätt 8 251
09:00 - 12:00 A24, Campus Gotland kurs Ingela Kladas 790
09:00 - 11:00 E46, Campus Gotland Föreläsning Korta vägen 790
10:00 - 15:00 KvLe2 Energi - system och teknik E35, Campus Gotland Föreläsning 161
10:00 - 12:00 Föremål och design B22, Campus Gotland Föreläsning Susanna Carlsten 520
10:00 - 12:00 Miljöövervakning och GIS B14, Campus Gotland Föreläsning Gustaf Svedjemo 140
10:00 - 12:00 Uppkomst och spridning av globala managementkoncept B27, Campus Gotland Seminarium Josef Pallas 214
10:15 - 12:00 GRL2 Bild och musik, grundlärare Fk-3 B24, Campus Gotland, Eva Netzelius-salen 10:K102, Blåsenhus Obligatorisk närvaro, Videoföreläsning Yvonne Palm Lebel Mu1 Storkör 1, Föreläsare i Uppsala 261
11:00 - 12:30 B10, Campus Gotland Videokonferens Therese Iveby Gardell 790
13:00 - 16:00 Arkeologi B B36, Campus Gotland Laboration 512
13:00 - 16:00 Examensarbete i speldesign E30, Campus Gotland Föreläsning Mikael Fridenfalk 524
13:00 - 16:00 Föremål och design E44, Campus Gotland Föreläsning Susanna Carlsten 520
13:00 - 15:00 Juridiskt grundår, Juridiskt grundår, termin 2 B11, Campus Gotland Seminarium Sara Hovi Grp: 2, Kontraktsrätt 8 251
13:00 - 16:00 Organisation I. Individen och gruppen i organisationen B51, Campus Gotland Föreläsning Bengt Jönsson 214
13:15 - 17:00 Hälsa och förebyggande av ohälsa I Grupp G A1:104b, BMC, C20, Campus Gotland Grupparbete, Obligatorisk närvaro, Videokonferens Per Holmfeldt Inlärningsträff 6 466
13:30 - 14:30 E48, Campus Gotland Videokonferens Therese Iveby Gardell 790
14:00 - 16:00 12:228, Blåsenhus, B10, Campus Gotland Kalendarium EDU, Videokonferens Anna Marklund, David Kronlid, Eva Bergqvist, Farzaneh Moinian, Fia Andersson, Hanna Östlund, Helena Breicha, Karin Hjälmeskog, Katarina Gustafson, Kerstin Lagrell, Maria Folke-Fichtelius, Maria Hedefalk, Marianne Tuominen, Petra Gäreskog, Stefan Myrgård, Ulla Hägglund, Veronica Ferm Kollegiet för fsk. utb 261
15:30 - 16:30 GRL2 Bild och musik, grundlärare Fk-3 B24, Campus Gotland, Eva Netzelius-salen 10:K102, Blåsenhus Föreläsning, Videoföreläsning Mike Loshak Mu2 Musikteorigenomgång, Föreläsare i Uppsala 261
16:00 - 18:00 Basic Swedish 2 B11, Campus Gotland Föreläsning Andreas Thor 536
16:00 - 21:00 E22, Campus Gotland Föreläsning Christer Boberg 600
17:30 - 20:00 B15, Campus Gotland Handledning Christina Wessman Engberg 790

  Ändrade inom de senaste 60 timmarna.

Hämta nästa sida