Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 16  
Gå till nästa vecka

Tid Program Kurs Grupp Lokal Moment Lärare Kommentar Kund
08:00 - 18:00 Stort spelprojekt F20, Campus Gotland Övrigt 524
08:00 - 18:00 Stort spelprojekt F20, Campus Gotland Övrigt 524
08:15 - 10:00 Hälsa och förebyggande av ohälsa I A1:107a, BMC, B24, Campus Gotland Videoföreläsning Karin Kauppi Matvanefrågor/kostindex , 460
08:30 - 12:00 KvLe1 Hållbar utveckling, CSR och livscykelanalys D22, Campus Gotland Föreläsning Monica Norberg 125
08:45 - 09:30 B10, Campus Gotland Videokonferens Maria Ljungqvist 790
09:00 - 16:00 Föremål och design B15, Campus Gotland Föreläsning Susanna Carlsten 520
09:00 - 16:00 Innovation och förändringsarbete E35, Campus Gotland Föreläsning Daniela Mihailescu 227
09:00 - 12:00 Litteraturhistorisk översikt B14, Campus Gotland Seminarium 522
09:00 - 17:00 Spelproduktion 1 - Arkadspel E22, Campus Gotland Föreläsning 524
09:00 - 17:00 Stort spelprojekt B13, Campus Gotland, B41, Campus Gotland, B42, Campus Gotland, E41, Campus Gotland Handledning Håkan Mattsson 524
09:00 - 12:00 B43, Campus Gotland kurs Magnus Bäckström 790
09:00 - 12:00 C20, Campus Gotland Videokonferens Petra Eriksson 520
09:00 - 12:00 E30, Campus Gotland Möte Sanna Mels 161
09:00 - 12:15 E48, Campus Gotland Videokonferens Gustaf Leijonhufvud 520
09:15 - 13:00 GRL2 Bild och musik, grundlärare Fk-3 B38, Campus Gotland, D24, Campus Gotland Workshop Bild7 Studentdriven teknikkavalkad del 1 261
10:00 - 11:30 B10, Campus Gotland Möte Josefina Ahlvin 790
10:15 - 12:00 Moment 3: Metoder i arkeologi (Arkeologi och antik historia II) 2-K1024, Engelska parken, B23, Campus Gotland Videoföreläsning Alexander Andreeff, Michael Lindblom 512
11:15 - 12:00 Hälsa och förebyggande av ohälsa I A1:107a, BMC, B24, Campus Gotland Videoföreläsning Fredrik Rosqvist Näringslära 460
13:00 - 16:00 KvLe1 Hållbar utveckling, CSR och livscykelanalys D22, Campus Gotland Föreläsning Monica Norberg 125
13:00 - 17:00 KvLe2 Statistisk kvalitetsstyrning och försöksplanering D23, Campus Gotland Föreläsning Gunnar Dahlin 125
13:00 - 15:00 Affärsredovisning med tillämpad företagsekonomisk analys B51, Campus Gotland Föreläsning Mathias Cöster 214
13:00 - 15:00 A24, Campus Gotland kurs Ingela Kladas 790
13:15 - 15:00 Hälsa och förebyggande av ohälsa I A1:107a, BMC, B24, Campus Gotland Videoföreläsning Fredrik Rosqvist Mat för att hålla sig frisk/bra mat 460
13:15 - 15:00 Ohälsa och förebyggande av ohälsa I Grupp G B26, Campus Gotland Obligatorisk närvaro, Seminarium Maria Magnsbacka Uppf. Magtarmsjukdomar 460
13:15 - 15:00 Ohälsa och förebyggande av ohälsa I Grupp J-N A1:111a, BMC, B23, Campus Gotland Videoföreläsning Mia Berg Uppf. Smärta 460
13:15 - 14:30 C20, Campus Gotland Möte Jenny Staffansdotter 790
14:15 - 16:00 Moment 3. Kandidatuppsats (Arkeologi C), o#8203;Kandidatuppsats (Arkeologi med inriktning mot osteologi C) 2-2033, Engelska parken, E45, Campus Gotland Seminarium Anders Kaliff, Gunilla Runesson, Sabine Sten 512
15:15 - 16:00 Hälsa och förebyggande av ohälsa I A1:107a, BMC, B24, Campus Gotland Videokonferens, Övning Håkan Melhus Farmakologi - mentometer-quiz 460
08:00 - 16:00 Dynamiska webbapplikationer D22, Campus Gotland Föreläsning Millan Lundgren 227
08:00 - 18:00 Stort spelprojekt F20, Campus Gotland Övrigt 524
08:00 - 12:00 E48, Campus Gotland Möte Mattias Legnér mnesmöte kulturvård 520
08:15 - 10:00 Hälsa och förebyggande av ohälsa II A1:107a, BMC, E45, Campus Gotland Videoföreläsning Christian Berne Diabetes 460
08:30 - 10:00 B51, Campus Gotland Möte Personalmöte 790
09:00 - 16:00 Föremål och design B14, Campus Gotland Föreläsning Susanna Carlsten 520
09:00 - 10:00 Miljöövervakning och GIS B15, Campus Gotland Föreläsning Bertil Widbom 140
09:00 - 18:00 Spelproduktion 1 - Arkadspel B41, Campus Gotland Föreläsning 524
09:00 - 17:00 Stort spelprojekt B42, Campus Gotland Handledning Håkan Mattsson 524
09:00 - 15:00 A24, Campus Gotland kurs Ingela Kladas 790
09:15 - 13:00 GRL2 Bild och musik, grundlärare Fk-3 B38, Campus Gotland, D24, Campus Gotland Workshop Bild7 Studentdriven teknikkavalkad del 2 261
10:00 - 12:00 Affärsredovisning med tillämpad företagsekonomisk analys B15, Campus Gotland Case Grupp A 214
10:15 - 12:00 Hälsa och förebyggande av ohälsa II A1:107a, BMC, E45, Campus Gotland Videoföreläsning Violeta Armijo del Valle Omvårdnad diabetes 460
10:15 - 12:00 Ohälsa och förebyggande av ohälsa I Grupp N B26, Campus Gotland Obligatorisk närvaro, Seminarium Maria Magnsbacka Uppf. Magtarmsjukdomar 460
13:00 - 15:00 Affärsredovisning med tillämpad företagsekonomisk analys B15, Campus Gotland Case Grupp B 214
13:00 - 16:00 Miljöövervakning och GIS Ekologilabb, Hus D, Campus Gotland Föreläsning Bertil Widbom 140
13:00 - 16:00 Regelverk och processer för insamling, förmedling och bevarande B22, Campus Gotland Föreläsning 520
13:00 - 15:00 Uppkomst och spridning av globala managementkoncept E35, Campus Gotland Föreläsning 214
13:00 - 17:00 E48, Campus Gotland Möte Mattias Legnér 520
13:15 - 16:00 Grundkurs i retorik E30, Campus Gotland Seminarium Göran O:son Waltå Seminarium 4 522
13:15 - 15:00 Hälsa och förebyggande av ohälsa II A1:107a, BMC, E45, Campus Gotland Videoföreläsning Achraf Daryani Metabola syndromet 460
13:15 - 15:00 Ohälsa och förebyggande av ohälsa I Grupp G, Grupp N B27, Campus Gotland Obligatorisk närvaro, Seminarium Maria Magnsbacka Postop. komplikationer 460
13:15 - 14:00 B10, Campus Gotland Videokonferens Marie Engegard 790

  Ändrade inom de senaste 60 timmarna.

Hämta nästa sida