Prenumerera
 
Gå till föregående dag
Ti  
Gå till nästa dag

Tid Kurs Program Grupp Lokal Moment Lärare Kommentar
08:00 - 23:30 22-0031, Engelska parken, 22-1005, Engelska parken, 22-1006, Engelska parken, 22-1007, Engelska parken, 22-1008, Engelska parken, 22-1009, Engelska parken, 22-1015, Engelska parken Stängt Klart 1/9-2017
08:00 - 23:00 22-0025, Engelska parken, Humanistiska teatern, 22-0008, Engelska parken Stängt Klar 1/9-2017
08:15 - 10:00 Religionsvetenskap A Geijersalen 6-1023, Engelska parken Föreläsning Mikael Larsson
08:15 - 17:00 Torgny Segerstedt-rummet Workshop Mai Lundemark
09:00 - 13:00 Musikvetenskap, baskurs A, Västerländsk konstmusik F1, 2-0043, Engelska parken Tentamen TENTA
09:00 - 12:00 2-K1023, Engelska parken Workshop Christer Henriksén
09:15 - 12:00 3. L6/N6. Ämnesdidaktisk teori och metod (Svenska 3 för blivande ämneslärare i gymnasiet), 3. L6/N6. Ämnesdidaktisk teori och metod (Svenska 3 för blivande ämneslärare i högstadiet), 3. L6/N6. Ämnesdidaktisk teori och metod (Svenska 3, ämneslärare 7-9) 16-2043, Engelska parken Lektion Maria Ulfgard Litteraturdidaktik I
09:15 - 10:00 Bibelvetenskap C2i 2-0027, Engelska parken Introduktion Göran Eidevall
09:15 - 12:00 Engelska för grundlärare, årskurs 4-6 Grupp 1 7-1020, Engelska parken Litteratur, Seminarium Markus Heide
09:15 - 12:00 Engelska för grundlärare, årskurs 4-6 Grupp 4 16-1059, Engelska parken Litteratur, Seminarium Sofia Ahlberg
09:15 - 11:00 Inledning till vetenskapsteori (Teoretisk filosofi, fortsättningskurs B) 2-1022, Engelska parken Föreläsning Sebastian Lutz
09:15 - 11:00 Marknadsföring inom kultursektorn 7-0042, Engelska parken Föreläsning Carina Jacobsson
10:15 - 12:00 (a) Gud, moralen och verkligheten (Tros- och livsåskådningsvetenskap D1) 2-0027, Engelska parken Seminarium Mikael Stenmark
10:15 - 12:00 2. Identitet och kultur (Sociologi och socialpsykologi A) Geijersalen 6-1023, Engelska parken Föreläsning Donald Broady Bourdieu I
10:15 - 12:00 3. Självständigt arbete (Samhällskunskap D: Sociologi C), 3. Uppsatsarbete (Socialpsykologi C), 3. Uppsatsarbete (Sociologi C), 3. Uppsatsarbete (Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal C) Datasal 9-1070, Engelska parken Seminarium Erika Willander Kvantgruppen - Inledning
10:15 - 12:00 A3: 1800-tal (Litteraturvetenskap A) 6-0022, Engelska parken Seminarium Jon Viklund Skräckromantik
10:15 - 12:00 Arabiska 2, Arabiska B, Arabiska: fördjupad breddningskurs OParabT2 6-K1031, Engelska parken Övning Sina Tezel Skriftlig språkfärdighet
10:15 - 12:00 Bibelvetenskap C2NTs 1-0062, Engelska parken Seminarium
10:15 - 12:00 Biblioteks- och informationsvetenskap, masterkurs 7-0043, Engelska parken Föreläsning
10:15 - 12:00 Arkivvetenskap, år 1, Biblioteks- och informationsvetenskap, år 1 2-1077, Engelska parken Föreläsning
10:15 - 12:00 Egyptologi D LillaGIS, 2-3034, Engleks parken Seminarium Anne Landborg, Sami Uljas
10:15 - 12:00 Examensarbete i socialt arbete 2-0025, Engelska parken Handledning Susanne Gustafsson Introduktion av handledning + forsknings-PM
10:15 - 12:00 Filosofins klassiker: från Platon till N (Teoretisk filosofi, baskurs A) 2-1025, Engelska parken Seminarium Grupp 1
10:15 - 12:00 Flerspråkighet och språkstörning 16-0043, Engelska parken Seminarium Ute Bohnacker
10:15 - 12:00 Grekiska B 9-2029, Engelska parken Seminarium Epik och lyrik
10:15 - 12:00 Grundläggande textanalys Turing Laboration
10:15 - 12:00 Hindi B OPhindT2 9-3042, Engelska parken Föreläsning, Seminarium Pär Eliasson Muntlig och skriftlig språkfärdighet i hindi
10:15 - 12:00 Introduktionskurs i svenska för studerande med utländsk förutbildning Grupp 2 7_1013, Engelska parken Lektion Gertrud Lidén
10:15 - 12:00 Kinesiska B 2-K1072, Engelska parken Seminarium Textkurs 4
10:15 - 12:00 Konstvetenskap B: Svensk och nordisk konsthistoria 2-1024, Engelska parken Föreläsning
10:15 - 12:00 Maskinöversättning, Maskinöversättning (avancerad nivå) 16-0041, Engelska parken Föreläsning Fabienne Cap
10:15 - 11:00 Moment IV Krut, socker och böcker (Historia A för ämneslärare), Moment IV Krut, socker och böcker (Historia A) Ihresalen 21-0011, Engelska parken Föreläsning Erik Lindberg Den industriella revolutionen
10:15 - 12:00 Praktisk filosofi, baskurs A, Värdeteori 2-1023, Engelska parken Seminarium Simon Rosenqvist Grupp 1
10:15 - 12:00 Delkurs 3: Religionssociologi och religi (Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B), Religionssociologi och religionspsykologi , 1-1062, Engelska parken Föreläsning Victor Dudas
10:15 - 12:00 Religionsvetenskap A 2-0024, Engelska parken Föreläsning Mikael Larsson
10:15 - 12:00 Ryska, fortsättningskurs B 9-1017, Engelska parken Text Julia Nielsen
10:15 - 12:00 Samhällskunskap AB: Sociologi 2-0022, Engelska parken Föreläsning Reza Azarian Föreläsning 2
10:15 - 12:00 Lingvistik B, Samtalsanalys, Samtalsanalys (avancerad nivå) 9-1016, Engelska parken Föreläsning Anna Lindström
10:15 - 12:00 Sjunget, sagt, skrivet. Skandinaviska uttrycksformer från 1600 till idag 6-0031, Engelska parken Seminarium Ola Nordenfors Nordisk 1600- talslyrik
10:15 - 12:00 Spanska C, litteraturvetenskap I, Spanska, fortsättningskurs C, Spanska, fortsättningskurs C3 , 7-0017, Engelska parken Litteraturkunskap I Leonardo Rossiello
10:15 - 12:00 Delkurs A2. Svensk grammatik (Svenska för studerande med annat modersmål än svenska A), Svensk grammatik A2 , 16-2044, Engelska parken Lektion Ellen Bijvoet
10:15 - 12:00 Syntax i världens språk 2-0028, Engelska parken Föreläsning Anju Saxena
10:15 - 12:00 Tafsirvetenskap 2-0023, Engelska parken Föreläsning Emin Poljarevic, Mohammad Fazlhashemi
10:15 - 12:00 Tros- och livsåskådningsvetenskap B 2-0076, Engelska parken Seminarium Karin Johannesson
10:15 - 12:00 Turkiska 2, Turkiska språk B OPturkT2 3-0012, Engelska parken Övning
10:15 - 12:00 Tyska, baskurs A1 , 16-0042, Engelska parken Realia Andrea Meixner
10:15 - 12:00 Tyska, fortsättningskurs B1 , 7-0016, Engelska parken Språkhistoria Nicolaus Janos Raag
10:15 - 12:00 Turkiska 4: Översättningsalternativ, Uzbekiska 1 OPturkT4 7-0015, Engelska parken Föreläsning Birsel Karakoç
10:15 - 14:00 16-2040, Lilla seminarierummet Möte Alexandra Petrulevich
10:15 - 12:00 2-2033, Engelska parken, Uppsalarummet, A334, Campus Gotland Videoseminarium

  Ändrade inom de senaste 60 timmarna.

Dölj bokningar Länk till detta schema Grafiskt schema